OBAVEŠTENJE RELICENCIRANJE - 31.3.2015.O B A V E Š T E Nj E

U toku je slanje obaveštenja o ispunjenosti uslova za obnavljanje licenci

Obaveštavamo Vas da je Komora biohemičara Srbije, postupajući po zahtevima članova Komore kojima licenca ističe 31. 03. 2015.godine sprovela sve aktivnosti predviđene Pravilnikom o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence članovima komora zdravstvenih radnika (Sl. glasnik RS 119/07, 23/09, 40/10)  i formirala izveštaje o ispunjenosti ili neispunjenosti uslova.

Ukoliko u dobijenom obaveštenju dobijete informaciju da ste u dosadašnjem postupku ispunili sve uslove za obnavljanje licence potrebno je da izvršite uplatu:

1. Iznos za izdavanje Licence 5.000,00 dinara
2. Iznos za izdavanje izvoda iz Imenika je 1.000,00 dinara
3. Iznos za izdavanje potvrda  je 200,00 dinara

U skladu sa Zakonom o komorama zdravstvenih radnika član 7. tačka 9. („Sl. glasnik RS“, br. 107/2005 i 99/2010),  stavke pod brojem 2. i 3. odnose se na sva izdavanja u toku jednog licencnog period od sedam godina.

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije je dalo saglasnost br. 500-01-251/2015-02 od 20. 02. 2015. godine, na odluku Skupštine Komore biohemičara Srbije o visini materijalnih izdavanja, objavljeno i u Sl. glasniku RS br. 22 od 27. 02. 2015. godine.

Molimo da navedene iznose uplatite odmah nakon dobijanja obaveštenja o ispunjenosti uslova za obnavljanje licence (do 31. 03. 2015. godine), na tekući račun Komore biohemičara Srbije broj:

160-275336-23, Banca Intesa a.d., Beograd.

VAŽNO:  Poziv na broj  navesti BROJ LICENCE

*Primer uplatnice za troškove izdavanja licence, izvoda iz imenika i potvrde:Poslednje ažurirano ( petak, 20 mart 2015 15:55 )
 
RELICENCIRANJE - 30. 05. 2015. GODINEO B A V E Š T E NJ E

Za članove KBS čije licence važe do 30. 05. 2015. godine

U skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje i oduzimanje licence članovima komora zdravstvenih radnika ("Sl. glasnik RS", br. 119/2007, 23/2009 и 40/2010) potrebno je da najmanje 60 dana pre isticanja važenja licence, znači najkasnije do 30. 03. 2015. godine, a može i ranije dostavite Komori Zahtev za obnavljanje licence (obrazac REL-1) i Potvrdu o radu (obrazac REL-2) koje možete preuzeti ovde, a biće poslati i na Vašu kućnu adresu.

VAŽNO:Potrebno je da popunjene obrasce REL-1 i REL-2 pošaljete Komori putem pošte ili donesete u prostorije KBS, Stojana Aralice 10/3 na Novom Beogradu-Bežanijska Kosa, najkasnije do 30. 03. 2015. godine. Do tog datuma je neophodno da dostavite i sertifikate za poslednju licencnu godinu i uplatite članarinu za 2014. godinu, i prvi deo za 2015. godinu, ukoliko to već niste uradili.

Izveštaj o broju ostvarenih bodova u toku licencnog perioda formiraće se iz elektronske baze Komore i biće Vam blagovremeno poslat na uvid.

ADMINISTRATIVNA SLUŽBA KBS


Poslednje ažurirano ( petak, 13 mart 2015 11:40 )
 
DOPIS MINISTARSTVU ZDRAVLJAPoštovane kolege,

U toku razmatranja Radne verzije Nacrta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o komorama zdravstvenih radnika, održano je više sastanaka u Komori biohemičara Srbije, kao i nekoliko zajedničkih sastanaka  sa predstavnicima  Lekarske komore Srbije, Stomatološke komore Srbije, Farmaceutske komore Srbije i Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije. Tokom tih sastanaka usvojeni su jedinstveni stavovi, nakon čega je Ministarstvu zdravlja Republike Srbije, u ime više od 140.000 zdravstvenih radnika, upućen zajednički zahtev svih komora zdravstvenih radnika da se povuče Radna verzija Nacrta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o komorama zdravstvenih radnika iz dalje procedure i da se proširi sastav predmetne Radne grupe koja radi na izradi ovog Nacrta sa predstavnicima komora zdravstvenih radnika.

Vidi detaljnije Dopis Ministarstvu zdravlja RS upućen 6. februara 2015. godine

Direktor
Komore biohemičara Srbije
Mr sc. med. dr Slavica Cimbaljević s.r.

Preuzmi: Dopis Ministarstvu zdravlja od 6. februara 2015. (PDF)

Poslednje ažurirano ( ponedeljak, 02 mart 2015 15:22 )
 
INFORMACIJA

Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o komorama - Radna verzija
Ministarstvo zdravlja RS

Na sajtu Ministarstva zdravlja RS objavljen je Nacrt Zakona o izmenama i dopunama zakona o komorama – radna verzija. Komora biohemičara Srbije, u saradnji sa ostalim komorama zdravstvenih radnika, preduzima odgovarajuće aktivnosti po ovom pitanju. Vaše predloge i komentare možete poslati na mail adresu Komore Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Radnu verziju Nacrta možete pogledati na web adresi Ministarstva zdravlja RS i to: http://www.zdravlje.gov.rs/showpage.php?id=185

ADMINISTRATIVNA SLUŽBA KBS

Poslednje ažurirano ( petak, 06 februar 2015 14:01 )
 
«StartPrethodni1234567SledećiKraj»

Strana 1 od 7