O B A V E Š T E NJ EPoštovani članovi Komore biohemičara Srbije,

u želji da Vam pomognemo u pripremama za nastupajuće relicenciranje (obnavljanje licenci) upućujemo Vas na Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence članovima komore zdravstvenih radnika („Sl. glasnik RS“, br 119/2007, 23/2009 i 40/2010), koji se nalazi na sajtu Komore biohemičara u delu Opšti akti.

Takođe Vas obaveštavamo da ćete blagovremeno biti obavešteni o konkretnim radnjama koje treba da preduzmete (član 9. Pravilnika), kada dođe vreme da se započne postupak obnavljanja licenci.

Za sva dodatna objašnjenja stojimo Vam na raspolaganju.

Administrativna služba Komore Biohemičara Srbije

 
VAŽNO OBAVEŠTENJE
   Poštovani članovi Komore biohemičara,

   kako u idućoj godini nastupa period relicenciranja za određeni broj članova Komore, molimo Vas
   da blagovremeno sagledate stečeni broj bodova i da ih u ovoj godini eventualno dopunite.


   Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence članovima Komora 
   zdravstvenih radnika, član 8., definiše da se zdravstvenom radniku može obnoviti licenca ako je u 
   periodu važenja licence, u postupku kontinuirane edukacije stekao 168 bodova vezano za
   profesionalnu delatnost koju obavlja.


   ADMINISTRATIVNA SLUŽBA KOMORE BIOHEMIČARA SRBIJE

Poslednje ažurirano ( petak, 25 jul 2014 10:25 )
 
IZABRANI NOVI ČLANOVI SKUPŠTINE KBS

O B A V E Š T E Nj E
Centralne izborne komisije
Komore biohemičara Srbije


Centralna izborna komisija Komore biohemičara Srbije (KBS) je na svojoj VI sednici održanoj 11. jula 2014. godine u Beogradu, utvrdila da su na dopunskim izborima u KBS, održanim 8. jula 2014. godine, izabrani sledeći članovi za Skupštinu Komore biohemičara Srbije:

1. Vasić Biljana
2. Damjanović Jelena
3. Lugić Bojana
4. Martinović Natalija
5. Rakočević Ivana
6. Stjepanović Željka
7. Teodorović Milan
8. Bihorac Muniba
9. Vikić Jelena
10. Dajak Marijana
11. Ilić Jasmina
12. Mitrović Marijana
13. Obradović Miroslav
14. Pejović Janko
15. Brakočević Dragana
16. Jagodić Sanja
17. Lukić Vera
18. Reljić Zorica
19. Jovanović Borka
20. Anđelković Žaklina


 U Beogradu, 11. jula 2014. godinePREDSEDNIK
CENTRALNE IZBORNE KOMISIJE
KOMORE BIOHEMIČARA SRBIJE
Prim. dr sci. Emina Čolak s.r.


Poslednje ažurirano ( petak, 11 jul 2014 15:05 )
 
DOPUNSKI IZBORI ZA ČLANOVE SKUPŠTINE KBS


O B A V E Š T E Nј E

Obaveštavaju se članovi Komore biohemičara Srbije (KBS) da su 30. juna 2014. godine, u periodu od 12-15h, u ograncima Beograd i Niš održani Kandidacioni zborovi za dopunske izbore za članove Skupštine KBS.

Dopunski izbori biće obavljeni 08. jula 2014. godine u periodu od 13-17h, u Ograncima:

• Beograd - Prostorije Komore biohemičara Srbije, Stojana Aralice 10/3, Novi Beograd
• Niš - Prostorije Centra za medicinsku biohemiju - KC Niš, Bul. dr Zorana Đinđića 48, Niš

Dopunski izbori će se izvršiti u skladu sa Odlukom o sprovođenju izbora, usvojene na VI redovnoj sednici Skupštine KBS, održane 04. marta 2014. godine.

Poštovane kolege, pozivamo Vas da aktivno učestvujete u izbornim aktivnostima za Skupštinu KBS, jer će od Vašeg angažovanja u velikoj meri zavisiti kvalitet rada Komore i sva kasnija pitanja vezana za profesiju koju obavlјamo.

CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA
KOMORE BIOHEMIČARA SRBIJE

Poslednje ažurirano ( sreda, 02 jul 2014 16:12 )
 
«StartPrethodni12345SledećiKraj»

Strana 1 od 5