KOMORA BIOHEMIČARA SRBIJE ČESTITA SVOJIM ČLANOVIMA USPEŠNO RELICENCIRANJEPoštovane koleginice i kolege biohemičari,

Kao kruna sedmogodišnjeg rada biohemičara i uspešnog relicenciranja u Komoru biohemičara Srbije su stigle licence sa novim licencnim periodom od sedam godina, a svečana dodela licenci je prvo organizovana u ogranku Vojvodina koji danas ima 153 članova. Dana 28. 04. 2015. godine u prostorijama “Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad” u Novom Sadu uručeno je 65 licenci biohemičarima koji su članovi Komore od prvog dana njenog osnivanja. Našu svečanost su uveličali gosti, Predsednik Izvršnog odbora Regionalne lekarske komore Vojvodina - Dr Taita Stojiljković, Predsednik Udruženja privatnih medicinskih laboratorija (UMLAB) Dr sc. Milan Ubavić, Direktor Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad - Prof. dr Veselin Dickov i direktor ProMedie - Mr sc. Goran Granić.

Ogranak Niš danas ima 178 članova, a u martu ove godine u procesu relicenciranja je bilo 100 članova, kojima su dana 11. 05. 2015. godine u prostorijama Instituta za javno zdravlje Niš “Pasterov zavod” svečano uručene nove licence. Članovi su se odazvali u velikom broju, bili su prisutni svi predstavnici ogranka Niš koji aktivno učestvuju u radu KBS, predsednik ogranka  Prim. dr sc. Lilika Zvezdanović-Čelebić,  Prof. dr Tatjana Cvetković predsednik Nadzornog odbora KBS, Dr sc. med. Vladan Ćosić član Upravnog odbora KBS, Dr sc. med. Slavica Kundalić dugogodišnji predsednik ogranka u ranijem sazivu, a posebnu čast nam je svojim prisustvom ukazala Prof dr Vida Đorđević.

Za 145 članova ogranka Beograd koji su ostvarili pravo na relicenciranje, svečano uručenje licenci je bilo 04. 06. 2015. godine. U svečanoj atmosferi podsetili smo se osnivanja komore, dodeljivanja prvih licenci, uručivanja licence sa rednim brojem I- 001 Prof. dr Nadi Majkić-Singh od strane tadašnjeg ministra zdarvlja. Kao vid stalne saradnje i pružanja podrške našoj komori sa nama su tog dana bili i direktor LKS prim dr Vesna Jovanović, direktor FKS mr  Svetlana Stojkov i predstavnik KMSZTS Dušica Biočanin. Čast nam je svojim prisustvom ukazala i Prof. dr Nataša Bogavac- Stanojević sa katedre za medicinsku Biohemiju Farmaceutskog fakulteta, što je još jedan dokaz da su naši fakulteti uz nas i po završetku studija i specijalizacija i to nam je velika motivacija da nastavimo naša usavršavanja i stičemo nova znanja.

Dana 12. 06. 2015. godine, direktorka KBS, mr sc dr Slavica Cimbaljević, je posetila Službu za laboratorijsku dijagnostiku Kliničkog centra Kragujevac i sa biohemičarima iz Šumadijskog okruga-Kragujevac održala radni sastanak na kome su razmatrana aktuelna pitanja i uručene licence.

Aktivnosti se nastavljaju, Komora je već pri kraju relicenciranja nove grupe biohemičara kojima je licenca istekla 30. 05. 2015. godine, a slede i nova relicenciranja. Osim toga nastavićemo zajednički rad sa ostalim komorama zdravstvenih radnika na rešavanju pitanja koja su važna i zajednička za sve komore, a naravno KBS će nastaviti saradnju sa svim institucijama koje mogu da doprinesu poboljšanju statusa biohemičara i načina sprovođenja naše struke.

Zahvaljujem se svim članovima KBS na saradnji tokom procesa relicenciranja, nadam se da ćemo uspešno nastaviti naš zajednički put i želim Vam puno uspeha u radu u novom licencnom periodu.

Direktor
Komore biohemičara Srbije
Mr sc. med. dr Slavica Cimbaljević s.r.

Galerija fotografija


Poslednje ažurirano ( petak, 19 jun 2015 11:02 )
 
O B A V E Š T E NJ EDana 21. 05. 2015.  godine, u prostorijama Ministarstva zdravlja RS održan je sastanak Radne grupe za izradu Pravilnika o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence članovima komora zdravstvenih radnika.

Na sastanku su predsednik Radne grupe Prof. dr Berislav Vekić, državni sekretar Ministarstva zdravlja RS i predstavnici komora zdravstvenih radnika razmatrali najvažija pitanja vezana za navedeni Pravilnik, pri čemu su u predloge izmena uneta zapažanja stručnih službi Ministarstva zdravlja RS, kao i višegodišnje iskustvo svih komora zdravstvenih radnika.

Vidi detaljnije: Rešenje o obrazovanju Radne grupe 1, Rešenje o obrazovanju Radne grupe 2


Direktor
Komore biohemičara Srbije
Mr sc. med. dr Slavica Cimbaljević s.r.

 
SVEČANA DODELA LICENCI


Poštovane kolege,

Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da je najveći broj biohemičara uspešno završio prvo relicenciranje i da je u toku dodela licenci:

- U ogranku Beograd svečano uručenje licenci održaće se dana 04. 06. 2015. godine u prostorijama Hotela "Mladost", ul. Bul oslobođenja br. 56a u Beogradu, sa početkom u 12h

U ostala dva Ogranka licence su uručene

- u ogranku Vojvodina dana 28. 04. 2015. godine u prostorijama Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad u Novom Sadu
- U Ogranku Niš dana 11. 05. 2015. godine u prostorijama Instituta za javno zdravlje Niš "Pasterov zavod" u Nišu


U ime Komore i u svoje ime čestitam svim biohemičarima koji su uspešno završili prvi licencni period i stekli pravo na Licence za samostalni rad i želim puno uspeha u radu u novom licencnom periodu.

Mr sc. med. dr Slavica Cimbaljević s.r.
Direktor Komore biohemičara Srbije
Poslednje ažurirano ( utorak, 19 maj 2015 15:10 )
 
JUBILEJ BIOHEMIČARADrage kolege,

U ime Komore i u svoje ime čestitam svim biohemičarima koji su uspešno završili prvi licencni period i dobili Rrešenja o obnavljanju licenci.

Najbolji način da započnemo novi licencni period je predstojeći jubilej, obeležavanje 60- godišnjice Društva medicinskih biohemičara Srbije u okviru "11th EFLM Symposium for Balkan Region" koji se održava 14. i 15. maja 2015. godine u Beogradu.

U očekivanju da se okupimo u što većem broju, da se podsetimo naše istorije, naučimo nešto novo i razmenimo iskustva upućujemo Vas da na sajtu Komore preuzmete:

- Registracioni list
- Program


Srdačno Vaša,
Mr sc. med. dr  Slavica Cimbaljević s.r.
Direktor Komore biohemičara Srbije
 
 
«StartPrethodni12345678SledećiKraj»

Strana 1 od 8