OBAVEŠTENJE – KOMISIJA ZA BEZBEDNOST ZDRAVSTVENIH RADNIKA
četvrtak, 28 januar 2016 15:33

Ministar zdravlja je dana 18. 01. 2016. godine doneo rešenje o obrazovanju komisije za bezbednost zdravstvenih ranika.

Vidi detaljnije (PDF)

Poslednje ažurirano ( četvrtak, 28 januar 2016 15:39 )
 
OBJAVLJEN JE PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O PRIPRAVNIČKOM STAŽU I STRUČNOM ISPITU
petak, 15 januar 2016 12:28

Dana 06. 01. 2015. godine („Sl. glasnik RS“, br.1/2016) objavljen je Pravilnik o izmeni Pravilnika o pripravničkom stažu i stručnom ispitu. Isti stupa na snagu 8 dana od dana objavljivanja.

U skladu sa članom 2. navedenog Pravilnika sledi: “Doktori stomatologije, diplomirani farmaceuti i diplomirani farmaceuti medicinski – biohemičari koji su pripravnički staž započeli pre stupanja na snagu ovog pravilnika, preostali deo pripravničkog staža obaviće po planu i program pripravničkog staža utvrđenog ovim pravilnikom.”

Vidi detaljnije: Pravilnik o izmeni Pravilnika o pripravničkom stažu i stručnom ispitu (PDF)

Poslednje ažurirano ( ponedeljak, 18 januar 2016 13:54 )
 
PODRŠKA INICIJATIVI MINISTARSTVA ZDRAVLJA RS ZA IZMENU ZAKONA
sreda, 13 januar 2016 13:08

Komora biohemičara Srbije (KBS) podržava inicijativu Ministarstva zdravlja RS za izmenu zakona po kome bi svaki napad na medicinskog radnika u okviru zdravstvene ustanove bio tretiran kao jedno od najtežih krivičnih dela.

Izvor Ministarstvo zdravlja RS: www.zdravlje.gov.rs

Vidi detaljnije: Dopis KBS upućen Ministru zdralja RS Ass. Dr Zlatiboru Lončaru

Poslednje ažurirano ( ponedeljak, 18 januar 2016 13:52 )
 
TABELA - PRIMEDBE - OKTOBAR 2015.
četvrtak, 24 decembar 2015 15:59

Na osnovu člana 154. stav 2. tačka 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (''Sl. glasnik RS'', br. 107/05) Zdravstveni savet Srbije donosi

O D L U K U

o akreditaciji programa kontinuirane edukacije (KE) koji su razmatrani na osnovu PRIMEDBI na odluku Zdravstvenog saveta od 17.11.2015.


Akreditovani su svi programi kontinuirane edukacije sa dodeljenim bodovima kao što je navedeno u dokumentu pod nazivom Tabela-PRIMEDBE-oktobar 2015, koji čini prilog ove odluke i objavljen je na internet stranici Zdravstvenog saveta Republike Srbije istog datuma kada i ova Odluka. Organizatori kontinuirane medicinske edukacije čiji su programi akreditovani mogu polaznicima koji uspešno obave edukaciju dodeljivati broj bodova naveden u zbirnoj tabeli, koja je u prilogu ove odluke.

Organizatori akreditovanih programa KE su obavezni da u pisanoj formi obaveste Zdravstveni savet i nadležne komore zdravstvenih radnika, najkasnije tri nedelje ranije, o vremenu i mestu održavanja edukacije, a kod održavanja stručnog sastanka samo u slučaju promene navedenog termina. Posle sprovedene edukacije potrebno je dostaviti izveštaj o održanom akreditovanom programu kontinuirane edukacije Zdravstvenom savetu i nadležnim komorama, u roku od 15 dana od dana održavanja tog programa. Izveštaj treba da sadrži sledeće podatke: akreditacioni broj programa, datum donošenja odluke kojom je program akreditovan, dodeljen broj bodova za predavače i učesnike, spisak predavača i učesnika sa brojem licence i rezultate evaluacije (obavezna prosečna ocena opšte evaluacije programa kontinuirane edukacije). Rezultati evaluacije ne odnose se na stručne sastanke (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike «Službeni glasnik RS», broj 2/2011).

Organizatori akreditovanih programa KE su u obavezi da izdaju potvrdu o odslušanoj kontinuiranoj edukaciji najkasnije 3 nedelje od sprovedene kontinuirane edukacije.

Poslednje ažurirano ( ponedeljak, 18 januar 2016 13:56 )
 
«StartPrethodni12345678910SledećiKraj»

Strana 1 od 12