KME CENTAR ZA MEDICINSKU BIOHEMIJU KCS

27. oktobra 2015. godine u Kliničkom centru Srbije održaće se kurs pod nazivom "SEPSA: NOVE ANALITIČKE I KLINIČKE PERSPEKTIVE" akreditovan odlukom Zdravstvenog saveta Srbije br: 153-02-2580/2015-01. od 18.08.2015. pod brojem  A–1–2302/15.

Poslednje ažurirano ( subota, 03 oktobar 2015 14:24 )
Opširnije...
 
REVIZIJA LISTE STRUČNIH NADZORNIKA IZ 2014. GODINE
petak, 25 septembar 2015 14:18

P O Z I V

Za stručnog nadzornika za redovnu i vanrednu spoljnu kontrolu stručnog rada zdravstvenih ustanova može se prijaviti član Komore biohemičara Srbije (KBS) koji ispunjava sledeće uslove:

Poslednje ažurirano ( sreda, 23 decembar 2015 18:00 )
Opširnije...
 
RELICENCIRANJE
utorak, 22 septembar 2015 21:02

O B A V E Š T E NJ E
o sprovođenju postupka relicenciranja

U skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje i oduzimanje licence članovima komora zdravstvenih radnika ("Sl. glasnik RS", br. 119/2007, 23/2009 и 40/2010) potrebno je da najmanje 60 dana pre isticanja važenja Vaše licence, a može i ranije, dostavite Komori Zahtev za obnavljanje licence tako što ćete:

1. Popunjene obrasce REL-1 i REL-2 (možete ih preuzeti ovde) poslati Komori putem pošte ili doneti u prostorije KBS, Stojana Aralice 10/3 na Novom Beogradu-Bežanijska Kosa, najkasnije 60 dana pre isticanja važnosti Vaše licence. Do tog datuma je neophodno da dostavite i sertifikate za poslednju licencnu godinu i uplatite članarinu za tekuću godinu, ukoliko to već niste uradili.

2.
Izveštaj o broju ostvarenih bodova u toku licencnog perioda formiraće se iz elektronske baze Komore i biće Vam blagovremeno poslat na uvid.

3. Ukoliko u dobijenom obaveštenju dobijete informaciju da ste u dosadašnjem postupku ispunili sve uslove za obnavljanje licence potrebno je da izvršite uplatu:
    1. Iznos za izdavanje Licence 5.000,00 dinara
    2. Iznos za izdavanje izvoda iz Imenika je 1.000,00 dinara
    3. Iznos za izdavanje potvrda  je 200,00 dinara

U skladu sa Zakonom o komorama zdravstvenih radnika član 7. tačka 9. („Sl. glasnik RS“, br. 107/2005 i 99/2010),  stavke pod brojem 2. i 3. odnose se na sva izdavanja u toku jednog licencnog period od sedam godina.

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije je dalo saglasnost br. 500-01-251/2015-02 od 20. 02. 2015. godine, na odluku Skupštine Komore biohemičara Srbije o visini materijalnih davanja, objavljeno i u “Sl. glasniku RS” br. 22 od 27. 02. 2015. godine.

Molimo da navedene iznose uplatite odmah nakon dobijanja obaveštenja o ispunjenosti uslova za obnavljanje licence na tekući račun Komore biohemičara Srbije broj: 160-275336-23, Banca Intesa a.d., Beograd.

VAŽNO:  Poziv na broj  navesti BROJ LICENCE

*Primer uplatnice za troškove izdavanja licence, izvoda iz Imenika i potvrde:


Poslednje ažurirano ( sreda, 23 decembar 2015 18:00 )
 
OBAVEŠTENJE-RADNA GRUPA
ponedeljak, 21 septembar 2015 20:11

Ministar zdravlja je doneo Rešenje o obrazovanju Radne grupe za izradu nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o komorama zdravstvenih radnika.

Vidi detaljnije

Poslednje ažurirano ( sreda, 23 decembar 2015 18:01 )
 
SARADNJA KBS SA MINISTARSTVOM ZDRAVLJA I OSTALIM VAŽNIM INSITUCIJAMA ZDRAVSTVENOG SISTEMA REPUBLIKE SRBIJE
petak, 31 jul 2015 13:11


U toku meseca jula aktivnosti u Komori biohemičara Srbije (KBS) su bile veoma brojne kako na nivou komore tako i u saradnji sa drugim institucijama.

30.07.2015. godine, na poziv Prof. dr Slavice-Đukić Dejanović, predsednice Odbora za zdravlje i porodicu Skupštine Srbije, predstavnici svih komora zdravstvenih radnika lekara, farmaceuta, biohemičara, stomatologa i medicinskih sestara i tehničara učestvovali su u radu 25. sednice Odbora za zdravlje i porodicu Skupštine Srbije. Poziv je usledio kao rezultat zajedničke identifikacije neophodnosti  izmena i dopuna Pravilnika o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence članovima komora zdravstvenih radnika i izmena i dopuna Pravilnika o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike.

Vidi detaljnije
Snimak sednice (Preuzeto sa sajta Narodne skupštine)

29.07.2015. godine, na poziv Ministra zdravlja, ass dr Zlatibora Lončara, u prostorijama Ministarstva zdravlja održan je sastanak kome su prisustvovali direktori svih komora zdravstvenih radnika, Ministar i šef kabineta.

Vidi detaljnije Napomena: Kako su zaključci sastanka zajednički za sve komore kompletan tekst je preuzet sa sajta Lekarske komore Srbije)

22.07.2015. godine,
prof. dr Berislav Vekić, državni sekretar Ministarstva zdravlja RS, u prostorijama Ministarstva zdravlja održao je sastanak sa Predsednikom Skupštine KBS, Prim. dr sc. Zoricom Šumarac i direktorkom KBS mr sc. med. dr Slavicom Cimbaljević. Predstavnice KBS su tom prilikom iznele predloge za unapređenje kvaliteta rada kliničko-biohemijskih laboratorija, pri čemu su prenele i predloge proistekle iz sednice Skupštine KBS održane 20.07.2015.godine. Prof. dr Berislav Vekić je pokazao veliko interesovanje i poznavanje problematike vezane za poslove biohemije, te su dogovorene konkretne mere koje treba sprovesti.

Na poziv Prof. dr Berislava Vekića, državnog sekretara Ministarstva zdravlja RS, u prostorijama Ministarstva zdravlja održan je sastanak Radne grupe za izradu Pravilnika o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence članovima komora zdravstvenih radnika i Pravilnika o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike. Na sastanku su predsednik Radne grupe Prof. dr Berislav Vekić, i predstavnici komora zdravstvenih radnika nastavili na radu izmene i dopune Pravilnika i za većinu spornih pitanja su usaglašena rešenja koja će omogućiti članovima komora da na pristupačniji način uz redovan rad rade na svom usavršavanju i održavanju licence.

21.07.2015. godine, direktor Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”, Prim. dr Dragan Ilić, je u prostorijama Instituta primio predstavnike Komore biohemičara Srbije, Prim. Dr sc. Zoricu Šumarac, mr sc. med. dr Slavicu Cimbaljević i Prim. dr Velibora Canića. Na sastnaku su razmatrana pitanja vezana za sprovođenje spoljašnjeg nadzora kao jedna od mera unapređenja kvaliteta rada kliničko-biohemijskih laboratorija.

20.07.2015. godine, održana je IV Sednica Skupštine KBS na kojoj su donete odluke o daljim aktivnostima komore, te je u skladu sa tim dana 22.07.2015. godine KBS pristupila potpisivanju Memorandum o saradnji Privredne komore, Ministarstva zdravlja i ostalih učesnika medicinskog sistema Srbije.

Vidi detaljnije

Poslednje ažurirano ( sreda, 23 decembar 2015 18:01 )
 
«StartPrethodni11121314151617181920SledećiKraj»

Strana 12 od 39