DOPUNSKI IZBORI ZA SKUPŠTINU KBS
utorak, 17 jun 2014 14:59
Share

Na osnovu člana 27a Zakona o komorama zdravstvenih radnika („Sl. glasnik RS“, br. 107/05 i 99/2010) u vezi sa članom 30. Statuta Komore biohemičara Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 70/06)


PREDSEDNIK SKUPŠTINE
KOMORE BIOHEMIČARA SRBIJE

raspisuje
D O P U N S K E   I Z B O R E
ZA SKUPŠTINU KOMORE BIOHEMIČARA SRBIJE

I Dopunski izbori za članove Skupštine Komore biraju se u izbornim jedinicama Komore i to:

а) Iz izborne jedinice Beograd bira se 18 članova Skupštine: 7 diplomiranih farmaceuta medicinskih biohemičara, 7 diplomiranih farmaceuta – specijalista medicinske biohemije, 4 doktora medicine – specijalista kliničke biohemije i specijalista medicinske biohemije; u ovaj broj članova Skupštine Komore uračunava se i 6 biohemičara koji obavlјaju zdravstvenu delatnost u privatnoj praksi i najmanje 1 predstavnik zdravstva vojske Srbije.

б) Iz izborne jedinice Niš biraju se 2 člana Skupštine: 1 diplomirani farmaceut – specijalista medicinske biohemije iz privatne prakse, 1 doktor medicine – specijalista kliničke biohemije iz privatne prakse.

Organi za sprovođenje izbora su:

• Izborna komisija Komore
• Izborna komisija izborne jedinice

Kandidacioni zborovi biće sprovedeni u navedenim Ograncima Komore 30. juna 2014. godine (od 12:00-15:00 časova).

Na kandidacionom zboru za predlaganje kandidata za članove Skupštine Komore, predlaganje se naročito vrši na osnovu činjenice da je predloženi kandidat u prethodnom periodu aktivno učestvovao u radu Komore, organa Komore ili u zdravstvenoj delatnosti medicinske biohemije, da je redovno plaćao članarinu i blagovremeno izvršavao druge obaveze prema Komori čiji je član, da nije bio predmet rasprave na Etičkom odboru Komore, da mu nije izrečena disciplinska mera konačnom odlukom Suda časti i slično („Odluka o sprovođenju izbora za Skupštinu Komore biohemičara Srbije, tačka 16.“).

Dopunski izbori u oba Ogranka Komore biće obavlјeni 08. jula 2014. godine (od 13:00-17:00 časova)

Kandidacioni zborovi i izbori u Ograncima Komore biće obavlјeni:

• Ogranak Beograd - Prostorije Komore biohemičara Srbije, Stojana Aralice 10/3, Novi Beograd
• Ogranak Niš - Prostorije Centra za medicinsku biohemiju - KC Niš, Bul. dr Zorana Đinđića 48, Niš.

II Izbori će se izvršiti u skladu sa Odlukom o sprovođenju izbora za Komoru biohemičara Srbije od 04. marta 2014. godine.

Sve druge informacije o sprovođenju izbora mogu se naći na sajtu Komore biohemičara Srbije www.komorabiohemsrbije.org.rs011/22 83 878011/22 83 878putem telefona 011/22 83 878.

Poštovane kolege, pozivamo Vas da aktivno učestvujete u izbornim aktivnostima za Skupštinu Komore biohemičara Srbije, jer će od Vašeg angažovanja u velikoj meri zavisiti kvalitet rada Komore i sva kasnija pitanja vezana za profesiju koju obavlјamo.

 U Beogradu, 17. juna 2014. godinePredsednik
Skupštine Komore biohemičara Srbije
Prim dr sci. Zorica Šumarac s.r.


 

Share
Poslednje ažurirano ( sreda, 23 decembar 2015 18:21 )
 
OBAVEŠTENJE CENTRALNE IZBORNE KOMISIJE KBS
sreda, 11 jun 2014 22:36
Share

O B A V E Š T E Nj E
Centralne izborne komisije
Komore biohemičara Srbije


Centralna izborna komisija Komore biohemičara Srbije (KBS) je na svojoj IV sednici održanoj 11. juna 2014. godine u Beogradu, utvrdila da su na izborima u KBS, održanim 10. juna 2014. godine, izabrani sledeći članovi za Skupštinu Komore biohemičara Srbije:

1. Gošić Katarina
2. Stjepanović Vera
3. Šumarac Zorica
4. Vodnik Tatjana
5. Sarkić Mirjana
6. Obradović Svetlana
7. Cimbaljević Slavica
8. Rašković Vesna
9. Lolić Tatjana
10. Zakanyi Dragana
11. Bačvanski Ljiljana
12. Đurić Emica
13. Ošap Jelena
14. Pap Dragana
15. Obrenčević Biljana
16. Strugar Stana
17. Aleksić Predrag
18. Zejak Vesna
19. Ćosić Vladan
20. Kundalić Slavica
21. Mladenović Slaviša
22. Janković Jovica
23. Canić Velibor
24. Zvezdanović-Čelebić Lilika
25. Cvetković Tatjana

U Beogradu,
11. jun 2014. godine
PREDSEDNIK
CENTRALNE IZBORNE KOMISIJE
KOMORE BIOHEMIČARA SRBIJE
Prim. dr sci. Emina Čolak s.r.


Share
Poslednje ažurirano ( sreda, 23 decembar 2015 18:22 )
 
APEL KOMORE BIOHEMIČARA SRBIJE
četvrtak, 22 maj 2014 08:38
Share

 
A p e l
Komore biohemičara Srbije
za pomoć postradalima u poplavama


Poštovani članovi Komore biohemičara Srbije,

radi pomoći u saniranju posledica katastrofalne poplave koja je zadesila našu zemlјu, upućujemo vam apel da se uklјučite u  pružanje materijalne i svake druge pomoći najugroženijima.


Komora biohemičara Srbije

Share
Poslednje ažurirano ( sreda, 23 decembar 2015 18:22 )
 
HITNO OBAVEŠTENјE
ponedeljak, 19 maj 2014 16:06
Share


Centralna izborna komisija Komore biohemičara Srbije (KBS) donela je Odluku o odlaganju kandidacionih zborova za izbore u Skupštini KBS zakazanih za 19. maj 2014. godine u Ograncima Komore, dok traje vanredna situacija u Republici Srbiji.

Nov datum i vreme održavanja kandidacionih zborova biće naknadno utvrđeni, kao i moguće odlaganje i utvrđivanje novog datuma za izbore u Skupštini KBS.

Molimo Vas da o ovom obaveštenju upoznate i svoje kolege iz svoje radne i životne okoline, ukoliko ste u mogućnosti.U Beogradu, 16. maj 2014. godine.CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA
KOMORE BIOHEMIČARA SRBIJE


Share
Poslednje ažurirano ( sreda, 23 decembar 2015 18:22 )
 
OBAVEŠTENJE SA FARMACEUTSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU
SharePoštovani,

Obaveštavam Vas da će na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu u subotu 12. aprila 2014. biti održan kurs kontinuirane medicinske edukacije pod nazivom Dijabetes melitus – laboratorijska dijagnostika i terapija (ev. Broj kursa G-32/2014). Kurs je akreditovan Odlukom Zdravstvenog saveta Republike Srbije broj: 153-02-535/2014-01 od 3. marta 2014. godine.

Koordinator kursa je Dr Aleksandra Stefanović, docent Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Ujedno Vas obaveštavam da će kurs "Integralni laboratorijski i klinički pristup u otkrivanju i praćenju bolesti bubrega" (G-33/2014) čije održavanje je planirano za 26. aprila 2014. godine na farmaceutskom fakultetu, biće odložen do daljenjeg, a tačan datum naknadno objavljen.

Koordinator ovog kursa je Prof. dr Violeta Dopsaj, redovni profesor Farmaceutskog fakulteta.


Prodekan za poslediplomsku
nastavu i kontinuiranu edukaciju
Farmaceutskog fakulteta u Beogradu
Prof. dr Biljana Antonijević s.r.


Share
Poslednje ažurirano ( subota, 12 april 2014 01:37 )
 
«StartPrethodni11121314151617181920SledećiKraj»

Strana 12 od 32