VAŽNO OBAVEŠTENJE
Share


O B A V E Š T E NJ E

Komora biohemičara Srbije upućuje OBAVEŠTENJE članovima, da kopije sertifikata o prisustvu akreditovanim programima edukacija u 2012. godini, dostave Komori kako bi se izvršilo ažuriranje prisustva i stečenih bodova i uputilo povratno obaveštenje svim članovima Komore.

Kopije sertifikata možete slati na adresu Komore:
Ul. Stojana Aralice 10/3, I sprat
11070 Novi Beograd

Ovim dopisom obaveštavamo i organizatore akreditovanih edukacija o njihovoj obavezi dostavljanja Izveštaja sa održanih stručnih skupova, kao i spiskova učesnika istih.

Administrativna služba
Komore biohemičara Srbije

Share
Poslednje ažurirano ( petak, 30 novembar 2012 16:46 )
 
ODLUKA O AKREDITACIJI KE ZA OKTOBAR 2012.
Share


Na osnovu člana 154. stav 1. tačka 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (''Sl. Glasnik RS'', broj 107/05, 72/09-dr.zakon, 88/10, 99/10 i 57/11) Zdravstveni savet Srbije je doneo

O D L U K U

o akreditaciji programa kontinuirane edukacije (u daljem tekstu: KE) prispelih na osnovu Javnog poziva objavljenog na internet stranici Zdravstvenog saveta Srbije i u sredstvima javnog informisanja 16.12.2011. godine (broj: 153-02-1379/2011-01) u oktobarskom roku 2012. godine

Akreditovani su svi programi kontinuirane edukacije sa dodeljenim bodovima koji su navedeni u Zbirnim tabelama ocenjenih programa KE, koje čine prilog ove odluke (dokumenti pod nazivom: Zbirna tabela LEKARSKE KOMORE oktobar 2012, Zbirna tabela FARMACEUTSKE KOMORE oktobar 2012, Zbirna tabela KOMORE MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVSTVENIH TEHNIČARA oktobar 2012, Zbirna tabela STOMATOLOŠKE KOMORE oktobar 2012, Zbirna tabela KOMORE BIOHEMIČARA oktobar 2012, Zbirna tabela za ZDRAVSTVENE SARADNIKE oktobar 2012). Odluka je objavljena i na internet stranici Zdravstvenog saveta Srbije istog datuma kada je i ova odluka doneta. Organizatori kontinuirane edukacije čiji su programi akreditovani mogu polaznicima koji uspešno obave edukaciju dodeljivati broj bodova naveden u Zbirnim tabelama ocenjenih programa KE.
Programi KE akreditovani ovom odlukom mogu se realizovati u jednom ili više navrata do 15.11.2013. godine.

Organizatori akreditovanih programa KE su obavezni da u pisanoj formi obaveste Zdravstveni savet i nadležne komore zdravstvenih radnika, najkasnije tri nedelje ranije, o vremenu i mestu održavanja edukacije, a kod održavanja stručnog sastanka samo u slučaju promene navedenog termina. Posle sprovedene edukacije potrebno je dostaviti izveštaj o održanom akreditovanom programu kontinuirane edukacije Zdravstvenom savetu i nadležnim komorama, u roku od 15 dana od dana održavanja tog programa. Izveštaj treba da sadrži sledeće podatke: akreditacioni broj programa, datum donošenja odluke kojom je program akreditovan, dodeljen broj bodova za predavače i učesnike, spisak predavača i učesnika sa brojem licence i rezultate evaluacije (obavezna prosečna ocena opšte evaluacije programa kontinuirane edukacije). Rezultati evaluacije ne odnose se na stručne sastanke (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike «Službeni glasnik RS», broj 2/11).

Organizatori akreditovanih programa KE su u obavezi da izdaju potvrdu o odslušanoj kontinuiranoj edukaciji najkasnije 3 nedelje od sprovedene kontinuirane edukacije.

Primedbe na Odluku o akreditaciji programa KE moraju se dostaviti poštom Zdravstvenom savetu Srbije (Nemanjina 22-26, 11000 Beograd) u roku od 15 dana od dana objavljivanja Odluke na internet stranici Zdravstvenog saveta Srbije.


Predsednik Radnog tela ZSS za akreditaciju programa KE
Prof. dr Sandra Šipetić Grujičić s.r.
PREDSEDNIK
Prof. dr Dragan Delić s.r.
Share
 
NACRT ZAKONA O ZAŠTITI PRAVA PACIJENATA
ShareO B A V E Š T E NJ E

Poštovane kolege,

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije je pripremilo Nacrt Zakona o zaštiti prava pacijenata, koji se nalazi u prilogu (link).

Kako je u toku postupak  javne rasprave, očekujemo Vaše aktivno uključenje u njegovo razmatranje, a svoje primedbe i sugestije dostavite Komori najkasnije do 15. 11. 2012. godine na e-mail: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Link: www.zdravlje.gov.rs

Share
Poslednje ažurirano ( petak, 11 oktobar 2013 12:03 )
 
Share


Upućujemo poziv zainteresovanim dipl. farmaceutima-med. biohmičarima, dipl. farmaceutima specijalistima medicinske biohemije i doktorima medicine specijalistima kliničke biohemije, zainteresovanim Zdravstvenim ustanovama iz javnog ili privatnog sektora, da aktivno učestvuju u formiranju berze rada na sajtu Komore biohemičara Srbije (www.komorabiohemsrbije.org.rs). Podaci koji bi bili dostavljeni KBS poslužili bi za aktivnu komunikaciju zainteresovanih strana.

Takođe upućujemo poziv kolegama da dostave svoje predlog o vizuelnom izgledu ovog dela sajta za koji pretpostavljamo da će biti iskazana zainteresovanost.

------------------------------------------------------------------------Laboratorija Centar
Internacionalnih brigada 56, Beograd
Tel: 011/3836 971
Email: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli
www.labcentar.rs

Radno mesto: medicinski biohemičar

Opis posla: Vođenje laboratorijskih poslova, hematologija, koagulacija, biohemija, imunohemija. Poželjno je poznavanje HPLC metode.

Svi zainteresovani kandidati mogu poslati svoju biografiju na naznačen email.
Poželjno je uključiti kontakt osobe za preporuke.

Trajanje konkursa do: 06. aprila 2015.

 

Share
Poslednje ažurirano ( ponedeljak, 30 mart 2015 11:43 )
 
ODLUKA NA OSNOVU PRIMEDBI ZA JUL 2012.
Share
Na osnovu člana 154. stav 2. tačka 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (''Sl. Glasnik RS'' 107/05) Zdravstveni savet Srbije donosi

O D L U K U

o akreditaciji programa kontinuirane edukacije (KE) koji su razmatrani na osnovu PRIMEDBI na odluku Zdravstvenog saveta od 16.08.2012.

Akreditovani su svi programi kontinuirane edukacije sa dodeljenim bodovima kao što je navedeno u dokumentu pod nazivom Tabela-PRIMEDBE-jul 2012, koji čini prilog ove odluke i objavljen je na internet stranici Zdravstvenog saveta Republike Srbije istog datuma kada i ova Odluka. Organizatori kontinuirane medicinske edukacije čiji su programi akreditovani mogu polaznicima koji uspešno obave edukaciju dodeljivati broj bodova naveden u zbirnoj tabeli, koja je u prilogu ove odluke.

Organizatori akreditovanih programa KE su obavezni da u pisanoj formi obaveste Zdravstveni savet i nadležne komore zdravstvenih radnika, najkasnije tri nedelje ranije, o vremenu i mestu održavanja edukacije, a kod održavanja stručnog sastanka samo u slučaju promene navedenog termina. Posle sprovedene edukacije potrebno je dostaviti izveštaj o održanom akreditovanom programu kontinuirane edukacije Zdravstvenom savetu i nadležnim komorama, u roku od 15 dana od dana održavanja tog programa. Izveštaj treba da sadrži sledeće podatke: akreditacioni broj programa, datum donošenja odluke kojom je program akreditovan, dodeljen broj bodova za predavače i učesnike, spisak predavača i učesnika sa brojem licence i rezultate evaluacije (obavezna prosečna ocena opšte evaluacije programa kontinuirane edukacije). Rezultati evaluacije ne odnose se na stručne sastanke (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike «Službeni glasnik RS», broj 2/2011).

Organizatori akreditovanih programa KE su u obavezi da izdaju potvrdu o odslušanoj kontinuiranoj edukaciji najkasnije 3 nedelje od sprovedene kontinuirane edukacije.

Predsednik Radnog tela ZSS za akreditaciju programa KE
Prof. dr Sandra Šipetić Grujičić s.r.

Predsednik Zdravstvenog saveta
Prof. dr Dragan Delić s.r.

Share
Poslednje ažurirano ( utorak, 09 oktobar 2012 11:59 )
 
«StartPrethodni11121314151617181920SledećiKraj»

Strana 12 od 25