ZBIRNA TABELA KOMORE BIOHEMIČARA SRBIJE - JANUAR 2015.
Share

Na osnovu člana 154. stav 1. tačka 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (''Sl. Glasnik RS'', broj 107/05, 72/09-dr.zakon, 88/10, 99/10 i 57/11) Zdravstveni savet Srbije je doneo

O D L U K U

o akreditaciji programa kontinuirane edukacije (u daljem tekstu: KE) prispelih na osnovu Javnog poziva objavljenog na internet stranici Zdravstvenog saveta Srbije i u sredstvima javnog informisanja 31.12.2014. godine (broj: 153-02-4463/2014-01) u januarskom roku 2015. godine

Akreditovani su svi programi kontinuirane edukacije sa dodeljenim bodovima koji su navedeni u Zbirnim tabelama ocenjenih programa KE, koje čine prilog ove odluke (dokument pod nazivom: Zbirna tabela KOMORE BIOHEMIČARA januar 2015). Odluka je objavljena i na internet stranici Zdravstvenog saveta Srbije istog datuma kada je i ova odluka doneta. Organizatori kontinuirane edukacije čiji su programi akreditovani mogu polaznicima koji uspešno obave edukaciju dodeljivati broj bodova naveden u Zbirnim tabelama ocenjenih programa KE.

Programi KE akreditovani ovom odlukom mogu se realizovati u jednom ili više navrata do 03.03.2016. godine.

Organizatori akreditovanih programa KE su obavezni da u pisanoj formi obaveste Zdravstveni savet i nadležne komore zdravstvenih radnika, najkasnije tri nedelje ranije, o vremenu i mestu održavanja edukacije, a kod održavanja stručnog sastanka samo u slučaju promene navedenog termina. Posle sprovedene edukacije potrebno je dostaviti izveštaj o održanom akreditovanom programu kontinuirane edukacije Zdravstvenom savetu i nadležnim komorama, u roku od 15 dana od dana održavanja tog programa. Izveštaj treba da sadrži sledeće podatke: akreditacioni broj programa, datum donošenja odluke kojom je program akreditovan, dodeljen broj bodova za predavače i učesnike, spisak predavača i učesnika sa brojem licence i rezultate evaluacije (obavezna prosečna ocena opšte evaluacije programa kontinuirane edukacije). Rezultati evaluacije ne odnose se na stručne sastanke (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike «Službeni glasnik RS», broj 2/11).

Organizatori akreditovanih programa KE su u obavezi da izdaju potvrdu o odslušanoj kontinuiranoj edukaciji najkasnije 3 nedelje od sprovedene kontinuirane edukacije.

Primedbe na Odluku o akreditaciji programa KE moraju se dostaviti poštom Zdravstvenom savetu Srbije (Nemanjina 22-26, 11000 Beograd) u roku od 15 dana od dana objavljivanja Odluke na internet stranici Zdravstvenog saveta Srbije.


Predsednik Radnog tela ZSS za akreditaciju programa KE
Prof. dr Sandra Šipetić Grujičić s.r.
.
Share
Poslednje ažurirano ( ponedeljak, 09 mart 2015 15:07 )
 
DOPIS MINISTARSTVU ZDRAVLJA
ponedeljak, 02 mart 2015 15:07
Share

Poštovane kolege,

U toku razmatranja Radne verzije Nacrta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o komorama zdravstvenih radnika, održano je više sastanaka u Komori biohemičara Srbije, kao i nekoliko zajedničkih sastanaka  sa predstavnicima  Lekarske komore Srbije, Stomatološke komore Srbije, Farmaceutske komore Srbije i Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije. Tokom tih sastanaka usvojeni su jedinstveni stavovi, nakon čega je Ministarstvu zdravlja Republike Srbije, u ime više od 140.000 zdravstvenih radnika, upućen zajednički zahtev svih komora zdravstvenih radnika da se povuče Radna verzija Nacrta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o komorama zdravstvenih radnika iz dalje procedure i da se proširi sastav predmetne Radne grupe koja radi na izradi ovog Nacrta sa predstavnicima komora zdravstvenih radnika.

Vidi detaljnije Dopis Ministarstvu zdravlja RS upućen 6. februara 2015. godine

Direktor
Komore biohemičara Srbije
Mr sc. med. dr Slavica Cimbaljević s.r.

Preuzmi: Dopis Ministarstvu zdravlja od 6. februara 2015. (PDF)

Share
Poslednje ažurirano ( sreda, 23 decembar 2015 18:10 )
 
INFORMACIJA
petak, 06 februar 2015 13:34
Share

Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o komorama - Radna verzija
Ministarstvo zdravlja RS

Na sajtu Ministarstva zdravlja RS objavljen je Nacrt Zakona o izmenama i dopunama zakona o komorama – radna verzija. Komora biohemičara Srbije, u saradnji sa ostalim komorama zdravstvenih radnika, preduzima odgovarajuće aktivnosti po ovom pitanju. Vaše predloge i komentare možete poslati na mail adresu Komore Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Radnu verziju Nacrta možete pogledati na web adresi Ministarstva zdravlja RS i to: http://www.zdravlje.gov.rs/showpage.php?id=185

ADMINISTRATIVNA SLUŽBA KBS

Share
Poslednje ažurirano ( sreda, 23 decembar 2015 18:11 )
 
O B A V E Š T E N J E
ponedeljak, 02 februar 2015 16:49
Share

Za članove KBS koji su u postupku relicenciranja:

Obaveštavamo Vas da se nastavlјaju aktivnosti vezane za relicenciranje, a u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za izdavanje, obnavlјanje i oduzimanje licence članovima komora zdravstvenih radnika ("Sl. glasnik RS", br. 119/2007, 23/2009 i 40/2010), i to:

- prijem zahteva je vršen zaklјučno sa 31. 01. 2015. godine,
- do 15. 03. 2015. godine KBS će poslati članovima:
  * Izveštaj o ostvarenom broju bodova u toku licencnog perioda,
  * Potvrdu o izmirenim materijalnim obavezama prema Komori,
- i dalјe možete da dostavite sertifikate sa predavanja koja se održavaju u ovom periodu, ukoliko niste ostvarili do sada dovolјan broj bodova,
- za novi licenci period će se računati bodovi ostvareni na predavanjima održanim počev od 01. 04. 2015. godine.

Za ostale članove KBS (kojima se licencni period ne završava 31. 03. 2015.  godine):

Obrada sertifikata je u toku, pa Vas molimo da iste šalјete na adresu KBS, ul. Stojana Aralice 10/3 – 11070 Novi Beograd. Izveštaji o ostvarenom broju bodova biće Vam blagovremeno dostavlјeni na kućne adrese.

ADMINISTRATIVNA SLUŽBA KBS

Share
Poslednje ažurirano ( sreda, 23 decembar 2015 18:11 )
 
R E L I C E N C I R A N J E
četvrtak, 18 decembar 2014 10:39
Share

 

Drage kolege,

Za biohemičare čije licence važe do 31. marta 2015. godine započinju aktivnosti vezane za proces relicenciranja. Pred nama je važan i odgovoran zadatak i neophodno je da se pridržavate datuma koji budu navedeni za pojedine aktivnosti. U skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje i oduzimanje licence članovima komora zdravstvenih radnika ("Sl. glasnik RS", br. 119/2007, 23/2009 и 40/2010) potrebno je da najmanje 60 dana pre isticanja važenja licence, znači najkasnije do 31. januara 2015. godine, a može i ranije dostavite Komori Zahtev za obnavljanje licence (Obrazac REL-1) i Potvrdu o radu (Obrazac REL-2) koje možete preuzeti ovde, a biće poslati i na Vašu kućnu adresu.

VAŽNO: Potrebno je da popunjene obrasce REL-1 i REL-2 pošaljete Komori putem pošte ili donesete u prostorije KBS, Stojana Aralice 10/3 na Novom Beogradu-Bežanijska Kosa, počev od 29. decembra 2014. a najkasnije do 31. januara 2015. godine. Do tog datuma je neophodno da dostavite i sertifikate za poslednju licencnu godinu i uplatite članarinu za 2014. godinu ukoliko to već niste uradili.

Izveštaj o broju ostvarenih bodova u toku licencnog perioda formiraće se iz elektronske baze Komore i biće Vam blagovremeno poslat na uvid.

Za sva pitanja i sugestije možete nam se svakodnevno obratiti, takođe Vas pozivamo da nam se obratite uvek kada u radu naiđete na problem koji može biti u domenu rešavanja od strane Komore biohemičara Srbije.

Nadamo se kolegijalnoj saradnji koja će nam omogućiti uspešno relicenciranje i puno uspeha u radu u narednoj godini.

Srećni predstojeći praznici,

Mr sc. med. dr Slavica Cimbaljević s.r.
Direktor Komore biohemičara Srbije

Preuzmi: Obrazac REL-1 i Obrazac REL-2 (doc)

Share
Poslednje ažurirano ( sreda, 23 decembar 2015 18:12 )
 
«StartPrethodni11121314151617181920SledećiKraj»

Strana 12 od 34