KONKURS ZA POSAO
Share

NEMA NOVIH OGLASA
Share
Poslednje ažurirano ( ponedeljak, 09 maj 2016 15:42 )
 
KME U ORGANIZACIJI CMB KC NIŠ - 18. 04. 2015.
Share

PRIJAVA ZA KURS (PDF)PRIJAVA ZA KURS (PDF)

Share
Poslednje ažurirano ( petak, 27 mart 2015 17:07 )
 
OBAVEŠTENJE RELICENCIRANJE - 31.3.2015.
petak, 20 mart 2015 15:49
Share

O B A V E Š T E Nj E
U toku je slanje obaveštenja o ispunjenosti uslova za obnavljanje licenci

Obaveštavamo Vas da je Komora biohemičara Srbije, postupajući po zahtevima članova Komore kojima licenca ističe 31. 03. 2015.godine sprovela sve aktivnosti predviđene Pravilnikom o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence članovima komora zdravstvenih radnika (Sl. glasnik RS 119/07, 23/09, 40/10)  i formirala izveštaje o ispunjenosti ili neispunjenosti uslova.

Ukoliko u dobijenom obaveštenju dobijete informaciju da ste u dosadašnjem postupku ispunili sve uslove za obnavljanje licence potrebno je da izvršite uplatu:

1. Iznos za izdavanje Licence 5.000,00 dinara
2. Iznos za izdavanje izvoda iz Imenika je 1.000,00 dinara
3. Iznos za izdavanje potvrda  je 200,00 dinara

U skladu sa Zakonom o komorama zdravstvenih radnika član 7. tačka 9. („Sl. glasnik RS“, br. 107/2005 i 99/2010),  stavke pod brojem 2. i 3. odnose se na sva izdavanja u toku jednog licencnog period od sedam godina.

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije je dalo saglasnost br. 500-01-251/2015-02 od 20. 02. 2015. godine, na odluku Skupštine Komore biohemičara Srbije o visini materijalnih izdavanja, objavljeno i u Sl. glasniku RS br. 22 od 27. 02. 2015. godine.

Molimo da navedene iznose uplatite odmah nakon dobijanja obaveštenja o ispunjenosti uslova za obnavljanje licence (do 31. 03. 2015. godine), na tekući račun Komore biohemičara Srbije broj:

160-275336-23, Banca Intesa a.d., Beograd.

VAŽNO:  Poziv na broj  navesti BROJ LICENCE

*Primer uplatnice za troškove izdavanja licence, izvoda iz imenika i potvrde:Share
Poslednje ažurirano ( sreda, 23 decembar 2015 18:08 )
 
RELICENCIRANJE - 30. 05. 2015. GODINE
petak, 13 mart 2015 10:47
Share

O B A V E Š T E NJ E
Za članove KBS čije licence važe do 30. 05. 2015. godine

U skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje i oduzimanje licence članovima komora zdravstvenih radnika ("Sl. glasnik RS", br. 119/2007, 23/2009 и 40/2010) potrebno je da najmanje 60 dana pre isticanja važenja licence, znači najkasnije do 30. 03. 2015. godine, a može i ranije dostavite Komori Zahtev za obnavljanje licence (obrazac REL-1) i Potvrdu o radu (obrazac REL-2) koje možete preuzeti ovde, a biće poslati i na Vašu kućnu adresu.

VAŽNO:Potrebno je da popunjene obrasce REL-1 i REL-2 pošaljete Komori putem pošte ili donesete u prostorije KBS, Stojana Aralice 10/3 na Novom Beogradu-Bežanijska Kosa, najkasnije do 30. 03. 2015. godine. Do tog datuma je neophodno da dostavite i sertifikate za poslednju licencnu godinu i uplatite članarinu za 2014. godinu, i prvi deo za 2015. godinu, ukoliko to već niste uradili.

Izveštaj o broju ostvarenih bodova u toku licencnog perioda formiraće se iz elektronske baze Komore i biće Vam blagovremeno poslat na uvid.

ADMINISTRATIVNA SLUŽBA KBS

Share
Poslednje ažurirano ( sreda, 23 decembar 2015 18:09 )
 
PONIŠTAVANJE AKREDITACIJE PROGRAMA (A-1-880/15)
Share

OBAVEŠTENjE

Poštovani,

Na osnovu tri nezavisne recenzije programa kontinuirane edukacije pod nazivom "Možemo li biti zdravi bez vakcina i lekova" (A-1-880/15) poništava se akreditacija navedenog programa.

Radno telo za akreditaciju programa kontinuirane edukacije
Zdravstvenog saveta Republike Srbije
Share
Poslednje ažurirano ( ponedeljak, 09 mart 2015 12:12 )
 
«StartPrethodni11121314151617181920SledećiKraj»

Strana 12 od 35