SEKCIJA ZA KLINIČKU BIOHEMIJU SLD - 27.06.2015.
utorak, 23 jun 2015 13:05
Share

Poštovani,

kako na izbornoj sednici Skupštine sekcije za kliničku biohemiju SLD koja je održana u sobotu 20.06.2015. u 11h nije bio prisutan potreban broj članova sekcije (kvorum), obaveštavamo vas da će se ponovna izborna sednica Skupštine sekcije za kliničku biohemiju održati u subotu, 27.06.2015. u prostorijama SLD sa početkom u 11h.

S poštovanjem
Prof. dr Nataša Petronijević i prof. dr Aleksandra Isaković, Predsednik i
sekretar sekcije za kliničku biohemiju
Share
Poslednje ažurirano ( sreda, 23 decembar 2015 18:01 )
 
KOMORA BIOHEMIČARA SRBIJE ČESTITA SVOJIM ČLANOVIMA USPEŠNO RELICENCIRANJE
petak, 19 jun 2015 09:23
Share

Poštovane koleginice i kolege biohemičari,

Kao kruna sedmogodišnjeg rada biohemičara i uspešnog relicenciranja u Komoru biohemičara Srbije su stigle licence sa novim licencnim periodom od sedam godina, a svečana dodela licenci je prvo organizovana u ogranku Vojvodina koji danas ima 153 članova. Dana 28. 04. 2015. godine u prostorijama “Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad” u Novom Sadu uručeno je 65 licenci biohemičarima koji su članovi Komore od prvog dana njenog osnivanja. Našu svečanost su uveličali gosti, Predsednik Izvršnog odbora Regionalne lekarske komore Vojvodina - Dr Taita Stojiljković, Predsednik Udruženja privatnih medicinskih laboratorija (UMLAB) Dr sc. Milan Ubavić, Direktor Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad - Prof. dr Veselin Dickov i direktor ProMedie - Mr sc. Goran Granić.

Ogranak Niš danas ima 178 članova, a u martu ove godine u procesu relicenciranja je bilo 100 članova, kojima su dana 11. 05. 2015. godine u prostorijama Instituta za javno zdravlje Niš “Pasterov zavod” svečano uručene nove licence. Članovi su se odazvali u velikom broju, bili su prisutni svi predstavnici ogranka Niš koji aktivno učestvuju u radu KBS, predsednik ogranka  Prim. dr sc. Lilika Zvezdanović-Čelebić,  Prof. dr Tatjana Cvetković predsednik Nadzornog odbora KBS, Dr sc. med. Vladan Ćosić član Upravnog odbora KBS, Dr sc. med. Slavica Kundalić dugogodišnji predsednik ogranka u ranijem sazivu, a posebnu čast nam je svojim prisustvom ukazala Prof dr Vida Đorđević.

Za 145 članova ogranka Beograd koji su ostvarili pravo na relicenciranje, svečano uručenje licenci je bilo 04. 06. 2015. godine. U svečanoj atmosferi podsetili smo se osnivanja komore, dodeljivanja prvih licenci, uručivanja licence sa rednim brojem I- 001 Prof. dr Nadi Majkić-Singh od strane tadašnjeg ministra zdarvlja. Kao vid stalne saradnje i pružanja podrške našoj komori sa nama su tog dana bili i direktor LKS prim dr Vesna Jovanović, direktor FKS mr  Svetlana Stojkov i predstavnik KMSZTS Dušica Biočanin. Čast nam je svojim prisustvom ukazala i Prof. dr Nataša Bogavac- Stanojević sa katedre za medicinsku Biohemiju Farmaceutskog fakulteta, što je još jedan dokaz da su naši fakulteti uz nas i po završetku studija i specijalizacija i to nam je velika motivacija da nastavimo naša usavršavanja i stičemo nova znanja.

Dana 12. 06. 2015. godine, direktorka KBS, mr sc dr Slavica Cimbaljević, je posetila Službu za laboratorijsku dijagnostiku Kliničkog centra Kragujevac i sa biohemičarima iz Šumadijskog okruga-Kragujevac održala radni sastanak na kome su razmatrana aktuelna pitanja i uručene licence.

Aktivnosti se nastavljaju, Komora je već pri kraju relicenciranja nove grupe biohemičara kojima je licenca istekla 30. 05. 2015. godine, a slede i nova relicenciranja. Osim toga nastavićemo zajednički rad sa ostalim komorama zdravstvenih radnika na rešavanju pitanja koja su važna i zajednička za sve komore, a naravno KBS će nastaviti saradnju sa svim institucijama koje mogu da doprinesu poboljšanju statusa biohemičara i načina sprovođenja naše struke.

Zahvaljujem se svim članovima KBS na saradnji tokom procesa relicenciranja, nadam se da ćemo uspešno nastaviti naš zajednički put i želim Vam puno uspeha u radu u novom licencnom periodu.

Direktor
Komore biohemičara Srbije
Mr sc. med. dr Slavica Cimbaljević s.r.

Galerija fotografija

Share
Poslednje ažurirano ( sreda, 23 decembar 2015 18:02 )
 
Share
o akreditaciji programa kontinuirane edukacije (u daljem tekstu: KE) prispelih na osnovu Javnog poziva objavljenog na internet stranici Zdravstvenog saveta Srbije i u sredstvima javnog informisanja 31.12.2014. godine (broj: 153-02-4463/2014-01) u aprilskom roku 2015. godine.

Akreditovani su svi programi kontinuirane edukacije sa dodeljenim bodovima koji su navedeni u Zbirnim tabelama ocenjenih programa KE, koje čine prilog ove odluke (dokument pod nazivom: Zbirna tabela KOMORE BIOHEMIČARA april 2015. Odluka je objavljena i na internet stranici Zdravstvenog saveta Srbije istog datuma kada je i ova odluka doneta. Organizatori kontinuirane edukacije čiji su programi akreditovani mogu polaznicima koji uspešno obave edukaciju dodeljivati broj bodova naveden u Zbirnim tabelama ocenjenih programa KE.

Programi KE akreditovani ovom odlukom mogu se realizovati u jednom ili više navrata do 27.05.2016. godine.

Organizatori akreditovanih programa KE su obavezni da u pisanoj formi obaveste Zdravstveni savet i nadležne komore zdravstvenih radnika, najkasnije tri nedelje ranije, o vremenu i mestu održavanja edukacije, a kod održavanja stručnog sastanka samo u slučaju promene navedenog termina. Posle sprovedene edukacije potrebno je dostaviti izveštaj o održanom akreditovanom programu kontinuirane edukacije Zdravstvenom savetu i nadležnim komorama, u roku od 15 dana od dana održavanja tog programa. Izveštaj treba da sadrži sledeće podatke: akreditacioni broj programa, datum donošenja odluke kojom je program akreditovan, dodeljen broj bodova za predavače i učesnike, spisak predavača i učesnika sa brojem licence i rezultate evaluacije (obavezna prosečna ocena opšte evaluacije programa kontinuirane edukacije). Rezultati evaluacije ne odnose se na stručne sastanke (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike «Službeni glasnik RS», broj 2/11).

Organizatori akreditovanih programa KE su u obavezi da izdaju potvrdu o odslušanoj kontinuiranoj edukaciji najkasnije 3 nedelje od sprovedene kontinuirane edukacije.

Primedbe na Odluku o akreditaciji programa KE moraju se dostaviti poštom Zdravstvenom savetu Srbije (Nemanjina 22-26, 11000 Beograd) u roku od 15 dana od dana objavljivanja Odluke na internet stranici Zdravstvenog saveta Srbije.


Predsednik Radnog tela ZSS za akreditaciju programa KE
Prof. dr Sandra Šipetić Grujičić s.r.
Share
Poslednje ažurirano ( utorak, 09 jun 2015 09:59 )
 
Share
Poštovani,

obaveštavamo vas da se u okviru sastanka Sekcije Kliničke biohemije u SLD koji je zakazan za 20. 06. 2015. godine neće održati stručno predavanje (iz tehničkih razloga), ali će se svakako u već dogovorenom terminu 20. 06. 15. u 11h održati izborna skupština Sekcije kliničke biohemije Srpskog lekarskog društva na kojoj će biti izabrani predsednik i sekretar Sekcije, kao i delegati za Skupštinu SLD i Predsedništvo SLD.

Unapred Vam se zahvaljujem,

Prof. dr Nataša Petronijević
Predsednik sekcije za kliničku biohemiju
Srpskog lekarskog društva
Share
Poslednje ažurirano ( sreda, 10 jun 2015 13:13 )
 
ponedeljak, 25 maj 2015 15:26
Share

Dana 21. 05. 2015.  godine, u prostorijama Ministarstva zdravlja RS održan je sastanak Radne grupe za izradu Pravilnika o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence članovima komora zdravstvenih radnika.

Na sastanku su predsednik Radne grupe Prof. dr Berislav Vekić, državni sekretar Ministarstva zdravlja RS i predstavnici komora zdravstvenih radnika razmatrali najvažija pitanja vezana za navedeni Pravilnik, pri čemu su u predloge izmena uneta zapažanja stručnih službi Ministarstva zdravlja RS, kao i višegodišnje iskustvo svih komora zdravstvenih radnika.

Vidi detaljnije: Rešenje o obrazovanju Radne grupe 1, Rešenje o obrazovanju Radne grupe 2


Direktor
Komore biohemičara Srbije
Mr sc. med. dr Slavica Cimbaljević s.r.

Share
Poslednje ažurirano ( sreda, 23 decembar 2015 18:03 )
 
«StartPrethodni11121314151617181920SledećiKraj»

Strana 12 od 37