KME u ZZZZ STUDENATA U NOVOM SADU
Share

Obaveštavamo Vas da će se u okviru KME u Zavodu za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad dana 12. 12. 2015. godine  održati domaći  Kurs I kategorije sa temom: "KLINIČKI ZNAČAJ PREANALITIČKIH FAKTORA U LABORATORIJSKOJ MEDICINI"

Vidi detaljnije - PROGRAM I PRIJAVA


Share
 
KME CENTAR ZA MEDICINSKU BIOHEMIJU KCS
Share

27. oktobra 2015. godine u Kliničkom centru Srbije održaće se kurs pod nazivom "SEPSA: NOVE ANALITIČKE I KLINIČKE PERSPEKTIVE" akreditovan odlukom Zdravstvenog saveta Srbije br: 153-02-2580/2015-01. od 18.08.2015. pod brojem  A–1–2302/15.

Share
Poslednje ažurirano ( subota, 03 oktobar 2015 14:24 )
Opširnije...
 
KME FARMACEUTSKI FAKULTET
Share

12. septembra 2015. godine na Farmaceutskom fakultetu održaće se kurs pod nazivom "Savremeni pristupi kliničkoj i laboratorijskoj dijagnostici disfunkcije tireoideje" akreditovan odlukom Zdravstvenog saveta Srbije br. 153-02-416/2015-01 od 03. 03. 2015. godine pod brojem  G-30/15. Kurs je akreditovan za lekare, farmaceute i biohemičare sa 12 poena za predavače i 6 poena za polaznike, cena kursa je 6000,00 rsd.

Detaljnija obaveštenja i prijavljivanje:

Tel: +381 11 3951 380, 064 1988 607
E-mail: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli
Kontakt osoba: Dobrila Vujadinović

Program kursa možete preuzeti ovde

Share
 
TABELA - PRIMEDBE - APRIL 2015.
Share

Na osnovu člana 154. stav 2. tačka 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Sl. glasnik RS" 107/05) Zdravstveni savet Srbije donosi

O D L U K U

o akreditaciji programa kontinuirane edukacije (KE) koji su razmatrani na osnovu PRIMEDBI na odluku Zdravstvenog saveta i obaveštenja LK i KMSZT RS od 27.05.2015.

Akreditovani su svi programi kontinuirane edukacije sa dodeljenim bodovima kao što je navedeno u dokumentu pod nazivom Tabela-PRIMEDBE-april 2015, koji čini prilog ove odluke i objavljen je na internet stranici Zdravstvenog saveta Republike Srbije istog datuma kada i ova Odluka. Organizatori kontinuirane medicinske edukacije čiji su programi akreditovani mogu polaznicima koji uspešno obave edukaciju dodeljivati broj bodova naveden u zbirnoj tabeli, koja je u prilogu ove odluke.

Organizatori akreditovanih programa KE su obavezni da u pisanoj formi obaveste Zdravstveni savet i nadležne komore zdravstvenih radnika, najkasnije tri nedelje ranije, o vremenu i mestu održavanja edukacije, a kod održavanja stručnog sastanka samo u slučaju promene navedenog termina. Posle sprovedene edukacije potrebno je dostaviti izveštaj o održanom akreditovanom programu kontinuirane edukacije Zdravstvenom savetu i nadležnim komorama, u roku od 15 dana od dana održavanja tog programa. Izveštaj treba da sadrži sledeće podatke: akreditacioni broj programa, datum donošenja odluke kojom je program akreditovan, dodeljen broj bodova za predavače i učesnike, spisak predavača i učesnika sa brojem licence i rezultate evaluacije (obavezna prosečna ocena opšte evaluacije programa kontinuirane edukacije). Rezultati evaluacije ne odnose se na stručne sastanke (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike "Službeni glasnik RS", broj 2/2011). Organizatori akreditovanih programa KE su u obavezi da izdaju potvrdu o odslušanoj kontinuiranoj edukaciji najkasnije 3 nedelje od sprovedene kontinuirane edukacije.

Share
Poslednje ažurirano ( četvrtak, 02 jul 2015 11:02 )
 
ZBIRNA TABELA KOMORE BIOHEMIČARA SRBIJE - APRIL 2015.
Share
o akreditaciji programa kontinuirane edukacije (u daljem tekstu: KE) prispelih na osnovu Javnog poziva objavljenog na internet stranici Zdravstvenog saveta Srbije i u sredstvima javnog informisanja 31.12.2014. godine (broj: 153-02-4463/2014-01) u aprilskom roku 2015. godine.

Akreditovani su svi programi kontinuirane edukacije sa dodeljenim bodovima koji su navedeni u Zbirnim tabelama ocenjenih programa KE, koje čine prilog ove odluke (dokument pod nazivom: Zbirna tabela KOMORE BIOHEMIČARA april 2015. Odluka je objavljena i na internet stranici Zdravstvenog saveta Srbije istog datuma kada je i ova odluka doneta. Organizatori kontinuirane edukacije čiji su programi akreditovani mogu polaznicima koji uspešno obave edukaciju dodeljivati broj bodova naveden u Zbirnim tabelama ocenjenih programa KE.

Programi KE akreditovani ovom odlukom mogu se realizovati u jednom ili više navrata do 27.05.2016. godine.

Organizatori akreditovanih programa KE su obavezni da u pisanoj formi obaveste Zdravstveni savet i nadležne komore zdravstvenih radnika, najkasnije tri nedelje ranije, o vremenu i mestu održavanja edukacije, a kod održavanja stručnog sastanka samo u slučaju promene navedenog termina. Posle sprovedene edukacije potrebno je dostaviti izveštaj o održanom akreditovanom programu kontinuirane edukacije Zdravstvenom savetu i nadležnim komorama, u roku od 15 dana od dana održavanja tog programa. Izveštaj treba da sadrži sledeće podatke: akreditacioni broj programa, datum donošenja odluke kojom je program akreditovan, dodeljen broj bodova za predavače i učesnike, spisak predavača i učesnika sa brojem licence i rezultate evaluacije (obavezna prosečna ocena opšte evaluacije programa kontinuirane edukacije). Rezultati evaluacije ne odnose se na stručne sastanke (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike «Službeni glasnik RS», broj 2/11).

Organizatori akreditovanih programa KE su u obavezi da izdaju potvrdu o odslušanoj kontinuiranoj edukaciji najkasnije 3 nedelje od sprovedene kontinuirane edukacije.

Primedbe na Odluku o akreditaciji programa KE moraju se dostaviti poštom Zdravstvenom savetu Srbije (Nemanjina 22-26, 11000 Beograd) u roku od 15 dana od dana objavljivanja Odluke na internet stranici Zdravstvenog saveta Srbije.


Predsednik Radnog tela ZSS za akreditaciju programa KE
Prof. dr Sandra Šipetić Grujičić s.r.
Share
Poslednje ažurirano ( utorak, 09 jun 2015 09:59 )
 
«StartPrethodni12345678SledećiKraj»

Strana 1 od 8