ČESTITKA - SLAVA SV. VRAČA DAMJANA I KOZME
ponedeljak, 14 novembar 2016 09:34

Dragi članovi Komore biohemičara Srbije,

Svim koleginicama i kolegama od srca čestitam slavu, Sv. Vrača Damjana i Kozme, uz želju da budemo uspešni u svom radu i ponosni na privilegiju da se bavimo ovom humanom profesijom.

Dr sc. med. Slavica Cimbaljević
Direktor Komore biohemičara Srbije

Poslednje ažurirano ( utorak, 15 novembar 2016 11:42 )
 
LICENCNI ISPIT
ponedeljak, 24 oktobar 2016 14:06

Polaganje licencnog ispita sprovodi se na lični zahtev biohemičara, u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence članovima komora zdravstvenih radnika (ukoliko član Komore nije stekao minimum 140 bodova za sedam godina, ili nije stekao minimum 10 bodova u jednoj licencnoj godini).

Biohemičar podnosi zahtev za polaganje licencnog ispita Centrali  Komore u Beogradu, najkasnije do 15. u tekućem mesecu (vreme između prijave i polaganja ispita je najmanje 15 dana).

Zahtev za polaganje licencnog ispita podnosi se u pisanom obliku, na propisanom obrascu (Prilog br. 1.). Licencni ispit se polaže usmeno ili pismeno.

Naknadu za polaganje licencnog ispita utvrđuje Skupština Komore. Naknadu uplaćuje biohemičar na tekući račun Komore. Kandidat je u obavezi da dokaz o izvršenoj uplati dostavi Komori najkasnije 7. dana pre datuma održavanja licencnog ispita. (Informacija o visini materijalnih davanja u KBS za 2016. godinu).

Ukoliko  biohemičar iz opravdanih razloga ne pristupi polaganju licencnog ispita, ima pravo na povraćaj novca uplaćenog na ime naknade za polaganje licencnog ispita. O razlozima biohemičar je dužan da pismeno obavesti Komoru najmanje 24 sata pre vremena utvrđenog za početak ispita, koja o tome obaveštava Komisiju za polaganje licencnog ispita.

Biohemičar koji iz neopravdanih razloga ne pristupi polaganju licencnog ispita ili ne obavesti Komoru u roku iz prethodnog stava, gubi pravo na povraćaj novca uplaćenog na ime naknade za polaganje licencnog ispita. Opravdanost razloga utvrđuje Komisija za polaganje licencnog ispita.

Poslednje ažurirano ( ponedeljak, 24 oktobar 2016 14:37 )
 
POČETAK RADA INFORMACIONOG SISTEMA
četvrtak, 20 oktobar 2016 15:09

Poštovanе koleginice i kolege,

Informacioni sistem na kome se u Кomori intenzivno radi proteklih meseci počinje sa radom. Na Vaše е-mail adrese dobićete od Кomore obaveštenje o načinu registracije i pristupu Vašim podacima. Obaveštenja će stizati sukcesivno kako se budu kompletirali podaci u Informacionom sistemu tako da nije moguće da svi članovi istovremeno dobiju obaveštenja.

Nadamo se da će ovaj način rada dati dobre rezultate i omogućiti Vam da uz velike obaveze koje imate u svakodnevnom radu na pristupačniji način uspostavite komunikaciju sa Vašom Komorom. U cilju unapređenja daljeg rada sve Vaše sugestije su dobrodošle.

Uz srdačne pozdrave,
Dr sc. med. Slavica Cimbaljević s.r.
Direktor Komore biohemičara Srbije

Poslednje ažurirano ( četvrtak, 20 oktobar 2016 15:12 )
 
RAD KOMORE BIOHEMIČARA SRBIJE U OKVIRU MEDICINSKOG FORUMA
utorak, 04 oktobar 2016 18:56

Poštovane koleginice i kolege,

Intenziviran je rad na izradi Nacrta o izmenama i dopunama Zakona o komorama zdravstvenih radnika, na nivou Radne grupe formirane od strane Ministra zdravlja RS, a čije članove čini predstavnik Ministarstva zdravlja, državni sekretar Prof. dr Berislav Vekić i Direktori komora zdravstvenih radnika. Sve predloge koje uputi Upravni odbor Komore biohemičara Srbije (KBS), Komisija za stručna pitanja KBS kao i članovi KBS, Direktor KBS će zastupati u okviru navedene Radne grupe.

Takođe od jula 2015. godine Komora biohemičara Srbije aktivno učestvuje u radu Medicinskog foruma, gde su uz saradnju sa ostalim komorama zdravstvenih radnika formirani predlozi za izmenu i dopunu Zakona o zdravstvenoj zaštiti koji su upućeni Ministarstvu zdravlja. Rad Komore biohemičara Srbije u okviru Medicinskog foruma se nastavlja uz planiranu još intenzivniju saradnju.

Direktor Komore biohemičara Srbije
Dr sc. med. Slavica Cimbaljević s.r.

Vidi detaljnije: Dopis od predsednika Asocijacije zdravstvenih ustanova i privatnih praksi Srbije (PDF)


Poslednje ažurirano ( sreda, 05 oktobar 2016 00:04 )
 
REDOVNE SEDNICE UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA KBS
petak, 09 septembar 2016 13:15

Poštovane koleginice i kolege,

Upravni odbor (UO) i Nadzorni odbor (NO) Komore biohemičara Srbije (KBS) su na svojim redovnim sednicama održanim dana 07. 09. i 08. 09. 2016. godine, a shodno godišnjem planu rada, razmatrali rad i poslovanje KBS u prvih osam meseci tekuće godine.

UO KBS je analizirao aktivnosti koje je KBS preduzela u skladu sa odlukama donetim na prethodnim sednicama UO. Na ovoj sednici, pored detaljnih izveštaja predsednika UO i direktora KBS i o velikom broju uspešno ostvarenih aktivnosti Komore biohemičara u prethodnom periodu, akcenat je dat na poboljšanje organizacije Stručne službe KBS, koju po Statutu KBS utvrđuje UO Komore, na predlog direktora Komore. Razmatrani su predlozi u cilju iznalaženja najboljeg rešenja da se način pružanja pravne pomoći Komori biohemičara, koja je neophodna za svakodnevni rad, održi ali i unapredi u sledećem periodu. Kako je za zakonitost rada Stručne službe Komore odgovoran direktor Komore biohemičara, UO KBS je izrazio punu podršku predlozima direktora KBS.

NO KBS je u skladu sa ovlašćenjima predviđenim Zakonom o komorama zdravstvenih radnika i Statuta KBS, na sednici održanoj 08. 09. 2016. obavio detaljnu kontrolu poslovanja KBS i unutrašnji nadzor nad radom Komore. Izrazivši zadovoljstvo zbog načina rada i racionalnog finansijskog poslovanja, doneo je zaključak da se u narednom periodu sve aktivnosti usmere ka modernizaciji rada KBS, preusmeravanju raspoloživih sredstava na uvođenje i održavanje informacionog sistema koji će KBS još više približiti svojim članovima.
Data je preporuka ka daljoj štednji i ekonomičnom poslovanju zbog budućih aktivnosti Komore. Takođe, u potpunosti su podržani predlozi direktora KBS vezani za organizaciju Stručne službe KBS u narednom periodu.

Direktor KBS koristi i ovu priliku da se zahvali predsednicima i članovima organa KBS na angažovanju koje je visoko profesionalno i posvećeno, mada je u smislu finansijske nadoknade  volontersko.

Predsednik UO KBS
Prim. dr. sc Tatjana Vodnik s.r.

Predsednik NO KBS
Prof. dr Tatjana Cvetković s.r.

Direktor KBS
Dr sc. med. Slavica Cimbaljević s.r.

 
NASTAVAK SARADNJE MINISTARSTVA ZDRAVLJA RS I KBS
petak, 26 avgust 2016 16:23

Poštovane kolege,

Prenosimo Vam reči koje je Ministar zdravlja RS Ass. dr Zlatibor Lončar uputio Komori biohemičara Srbije, kojima je iskazao svoju spremnost za saradnju i dalji rad na ostvarivanju zajedničkih ciljeva pri unapređenju zdravstvene delatnosti.

Direktor
Dr sc. med. Slavica Cimbaljević s.r.

Vidi detaljnije: Dopis Ministra zdravlja RS


Poslednje ažurirano ( petak, 26 avgust 2016 21:26 )
 
FARMACEUTSKI FAKULTET U BEOGRADU - INFORMACIJE O SPECIJALIZACIJAMA
sreda, 29 jun 2016 13:44Specijalizacije zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika

Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd. tel : +381 11 3951 204 fax : +381 11 3972 840
e-mail:
Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli


Steknite najviši nivo obrazovanja iz oblasti farmacije na jednom od najprestižnijih
fakulteta na Univerzitetu u Beogradu
Jedini Farmaceutski fakultet sa tradicijom dužom od 70 godina


Informacije o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih

radnika i zdravstvenih saradnika


Farmaceutski fakultet - Univerzitet u Beogradu organizuje specijalizacije zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika u skladu sa važećim Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika za diplomirane farmaceute – medicinske biohemičare i za magistre farmacije-medicinske biohemičare:

- Farmakoterapija
- Medicinska biohemija
- Sanitarna hemija
- Socijalna farmacija
- Toksikološka hemija
- Klinička enzimologija (uža specijalizacija)
- Klinička imunohemija (uža specijalizacija)
- Laboratorijska endokrinologija (uža specijalizacija)

Posle položenog specijalističkog ispita, stiče se stručni naziv specijaliste za odgovarajuću oblast.
Detaljnije informacije možete naći na internet stranici Univerziteta u Beogradu - Farmaceutskog fakulteta: www.pharmacy.bg.ac.rs.

Preuzmi: Farmaceutski fakultet u Beogradu Informacije o specijalizacijama (80 KB)
Poslednje ažurirano ( sreda, 29 jun 2016 14:00 )
 
O B A V E Š T E NJ E
utorak, 24 maj 2016 10:50

Obaveštavamo Vas da je u toku priprema baze podataka za izradu ID legitimacija članovima Komore biohemičara Srbije (KBS). Tom prilikom implementiraće se fotografije koje su dostavljene prilikom upisa u Imenik KBS. Ukoliko neko od članova želi da mu na legitimaciji figurira fotografija novijeg datuma, potrebno je da istu dostavi elektronskim putem na e-mail adresu Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli ili regularnom poštom na adresu centrale Komore u Beogradu, ul. Stojana Aralice 10/3 na Novom Beogradu, najkasnije do 30. 06. 2016. godine.

Dimenzije fotografije moraju biti kao za ličnu kartu ili pasoš, najmanje 30 x 35 mm.NAPOMENA: Članovi koji u navedenom periodu ne dostave fotografije, smatraće se saglasnim sa
                   implementacijom postojeće iz baze KBS.

Direktor Komore biohemičara Srbije
Mr sc. med. dr Slavica Cimbaljević s.r.

Poslednje ažurirano ( utorak, 24 maj 2016 10:53 )
 
«StartPrethodni12345678910SledećiKraj»

Strana 1 od 13