PREPORUKA ČLANOVIMA KBS I DMBS
ShareKomora biohemičara Srbije (KBS) i Društvo medicinskih biohemičara Srbije (DMBS) preko svojih Etičkih komiteta podsećaju svoje članove na odredbe PRAVILNIKA O NAČINU OGLAŠAVANJA LEKA, ODNOSNO MEDICINSKOG SREDSTVA („Sl. glasnik RS“, br. 79/2010), u kome su propisani načini oglašavanja medicinskog sredstva, kao i mogućnosti sponzorisanja stručnih skupova ili upućivanja zdravstvenih radnika na iste u zemlji ili inostranstvu.

U članu 4. stav 4. koji se bavi oglašavanjem leka odnosno medicinskog sredstva, definiše se  da je ovim obuhvaćeno „sponzorisanje naučnih i promotivnih skupova u kojima učestvuje stručna javnost (plaćanjem troškova za put, smeštaj, ishrana, kao i troškova obaveznog učešća na naučnim i promotivnim skupovima)“.

U članu 42. je navedeno:
 „oglašivač može sponzorisati stručne skupove samo do nivoa pokrivanja neophodnih troškova za put, smeštaj, ishranu, kao i troškove obaveznog učešća na stručnom skupu (kotizacija, stručne publikacije, troškove prostora u kome se održava skup, kao i troškovi direktno povezane sa organizacijom stručnog skupa).

Oglašivač može sponzorisati troškove učešća na stručnim skupovima iz stava 1. ovog člana najviše za dane trajanja stručnog skupa i još najviše dva dana na ime dolaska i odlaska sa  tog skupa.

Oglašivač ne može sponzorisati troškove pratećih manifestacija, kao što su turistička putovanja, sportske i druge slične manifestacije koje nemaju karakter stručnih skupova u smislu ovog Pravilnika.

KBS i DMBS daju ovu preporuku, jer je u ranijem periodu primećeno nepoštovanje u potpunosti odredbi ovog Pravilnika donešenog od strane Ministarstva zdravlja RS.

U Beogradu,
12. april 2013. godine.

Predsednik DMBS
Prim. dr sci.  Zorica Šumarac s.r.
Direktor KBS
Prim. dr Velibor Canić s.r.


                                                                                 
                                                 
Share
Poslednje ažurirano ( sreda, 29 maj 2013 14:48 )
 
SECOND ANNOUNCEMENT BCLF 2013
Share

21st meeting of Balkan Clinical Laboratory Federation and First Montenegrian Conference of clinical chemistry and laboratory medicineFor more information please click here (3 MB)

Share
Poslednje ažurirano ( ponedeljak, 27 maj 2013 15:09 )
 
SPISAK DOKUMENATA USVOJENIH NA V SEDNCI SKUPŠTINE KBS
ShareDokumenti usvojeni na V sednici Skupštini KBS, održanoj 29.01.2013. godine u Beogradu
:

- Izveštaj o ostvarenim aktivnostima KBS u 2012., sa planom rada za 2013.
- Izveštaj o radu Upravnog odbora KBS u 2012., sa planom rada za 2013.


Share
Poslednje ažurirano ( ponedeljak, 25 februar 2013 17:19 )
 
INFORMACIJA O VISINI ČLANARINE U KBS ZA 2013. GODINU
ShareNa osnovu člana 7., stava 1., tačke 8. i 9. Zakona o Komorama („Sl. glasnik RS“, br. 107/05), Skupština Komore biohemičara Srbije na svojoj V sednici održanoj 29. 01. 2013. godine, donela sledeću:


O D L U K U
o visini članarine i nadoknada za 2013. godinu.

- Iznos članarine u Komori biohemičara Srbije za 2013. godinu je 10.000,00 dinara, koja se može platiti u celosti, u dva jednaka dela po 5.000,00 dinara (I deo najkasnije do 31. marta 2013. godine i II deo do 15. jula 2013. godine) ili u jednakim mesečnim anuitetima odbijanjem-administrativnom zabranom od ličnog dohodka u iznosu od 833,33 dinara;
- Iznos upisnine u Imenik Komore u 2013. godini je 3.000,00 dinara;
- Iznos za izdavanje Licence u 2013. godini je 5.000,00 dinara;
- Iznos za izdavanje izvoda iz Imenika u 2013. godini je 1.000,00 dinara;
- Iznos za izdavanje potvrda u 2013. godini je 200,00 dinara.


Na ovu Odluku je saglasnost dalo Ministarstvo zdravlja Republike Srbije br. 500-01-357/2013-04 od 14. 02. 2013. godine.


Ukupan iznos dela ili cele članarine možete uplatiti na tekući račun Komore biohemičara Srbije broj 160-275336-23, Banca Intesa a.d., Beograd.

Share
Poslednje ažurirano ( petak, 01 novembar 2013 15:58 )
 
ANNOUNCING FORTHCOMING CONGRESSES AND COURSES UNDER IFCC AUSPICES
Share


3rd Congress of the European Society of Predictive Medicine

March 9-10, 2013 – Riolo Terme, ItalyFor more information please visit: www.euspm.org/2ndMeeting.php

--------------------------------------------------

3rd Jordanian Conference of Medical Technology
March 23-25, 2013 – Amman, Jordan

For more information please contact: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

--------------------------------------------------

IFCC Course in Laboratory Quality Management
March 25-26, 2013 – Harare, ZimbabweClick here to download the programme

--------------------------------------------------

IFCC Course in Laboratory Quality Management
March 28-29, 2013 – Lusaka, ZambiaClick here to download the programme

--------------------------------------------------

2013 IFCC/ESCCA Beckman Coulter Flow Cytometry Course
April 11-13, 2013 – St. Etienne, France

Click here to download the programme

--------------------------------------------------

Annual Assembly of the Swiss Society of Clinical Chemistry & International Congress of Porphyrins and Porphyrias & International Meeting of Porphyria Patients
May 16-18, 2013 – Lucerne, SwitzerlandFor more information please visit: www.porphyrinsandporphyrias.org

--------------------------------------------------

EuroMedLab 2013 - 20th IFCC-EFLM European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine – 45th Congress of the Italian Society of Clinical Biochemistry and Clinical Molecular Biology
May 19-23, 2013 - Milano, ItalyFor more information please visit: www.milan2013.org

--------------------------------------------------

2nd European Conference of National Strategies for Chlamydia Trachomatis and Human Papillomavirus
May 23-24, 2013 – Berlin, Germany


For more information please visit: www.iecclm.com

--------------------------------------------------

7th European Symposium on Clinical Laboratory and In Vitro Diagnostic Industry: Molecular genetics in the clinical laboratory"
May 28-29, 2013 – Barcelona, Spain


For more information please visit: www.acclc.cat/index.php

--------------------------------------------------

2nd Congress of Romanian Association of Medical Laboratories (RAML)
June 5-8, 2013 – Brasov, RomaniaFor more information please contact: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli
For more information please visit: www.raml-conference.ro

--------------------------------------------------

Istanbul 2014WorldLab 2014 - 21st International Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine
June 22-26, 2014 - Istanbul, TurkeyFor more information please visit: www.istanbul2014.org

--------------------------------------------------

Ortho PATHShala ‐Training course for Laboratory Technologists (4 modules)
June-September 2013 – Mombai, India

For more information please contact: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

--------------------------------------------------

XXV National Biochemistry Congress
September 3-6, 2013 – Izmir, Turkey


For more information please visit: www.biyokimyakongresi.org

--------------------------------------------------

5th International Congress of Biochemistry and Molecular Biology and 14th Iranian Congress of Biochemistry
September 8-12, 2013 – Teheran, Iran

For more information please contact: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

--------------------------------------------------

21st Meeting of the Balkan Clinical Laboratory Federation and 1st Montenegrian Conference of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine
September 25-28, 2013 – Budva, MontenegroClick here to download the programme
For more information please visit: www.bclf2013.org

--------------------------------------------------

9th EFLM Symposium for Balkan Region "Integrative Algorithms in Patient Focused Laboratory Medicine"
October 3-5, 2013 – Belgrade, Serbia

Click here to download the programme

--------------------------------------------------

10th Annual Congress of the German Joint Society for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine
October 23-26, 2013 – Dresden, Germany

For more information please visit: www.dgkl2013.de

--------------------------------------------------

APCCB 2013 - 13th Congress of the Asia-Pacific Federation for Clinical Biochemistry and Laboratory Medicine
October 27-30, 2013 - Bali, Indonesia

For more information please visit: www.apccb2013.org

--------------------------------------------------

COLABIOCLI 2013 - XXI Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clinica
October 29-31, 2013 - Lima, Perù

For more information please visit: colabiocli-lima2013.org

Share
Poslednje ažurirano ( subota, 09 februar 2013 19:49 )
 
VAŽNO OBAVEŠTENJE
Share


O B A V E Š T E NJ E

Komora biohemičara Srbije upućuje OBAVEŠTENJE članovima, da kopije sertifikata o prisustvu akreditovanim programima edukacija u 2012. godini, dostave Komori kako bi se izvršilo ažuriranje prisustva i stečenih bodova i uputilo povratno obaveštenje svim članovima Komore.

Kopije sertifikata možete slati na adresu Komore:
Ul. Stojana Aralice 10/3, I sprat
11070 Novi Beograd

Ovim dopisom obaveštavamo i organizatore akreditovanih edukacija o njihovoj obavezi dostavljanja Izveštaja sa održanih stručnih skupova, kao i spiskova učesnika istih.

Administrativna služba
Komore biohemičara Srbije

Share
Poslednje ažurirano ( petak, 30 novembar 2012 16:46 )
 
12. KONGRES O ISHRANI
Share

Društvo za ishranu Srbije obaveštava zainteresovane o održavanju 12. Kongresa o ishrani, koji će se održati 31. 10.2012. godine u Beogradu. Kurs je akreditovan za lekare, farmaceute, biohemičare i nutricioniste-dijetetičare. Broj akreditacije (rešenja) je Б252/12 od 16.08.2012. godine.

Veb sajt: www.hrana-ishrana.org


Share
Poslednje ažurirano ( četvrtak, 25 oktobar 2012 12:20 )
 
IZVEŠTAJ O OSTVARENIM AKTIVNOSTIMA KBS
ShareIZVEŠTAJ O OSTVARENIM AKTIVNOSTIMA KBS U 2011. GODINI
SA PLANOM RADA KOMORE ZA 2012. GODINU


Realizacija plana rada Komore biohemičara Srbije (KBS) u 2011. godini odvijala se, kao i ranijih godina, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja RS, Odborom za zdravlje Narodne Skupštine RS, Republičkom stručnom komisijom (RSK) za medicinsku i kliničku biohemiju, Društvom za medicinsku biohemiju Srbije (DMBS), Institutom za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, Agencijom za akreditaciju zdravstvenih ustanova (AZUS) i ostalim Komorama zdravstvenih radnika, a pre svega Lekarskom (LKS) i Farmaceutskom komorom Srbije (FKS). I ovog puta posebno ističemo saradnju sa DMBS, koje je dalo značajan doprinos u stručnoj i materijalnoj pomoći neophodnoj za rad Komore.

Share
Poslednje ažurirano ( utorak, 18 decembar 2012 12:42 )
Opširnije...
 
«StartPrethodni123456SledećiKraj»

Strana 1 od 6