DOPUNSKI IZBORI ZA ČLANOVE SKUPŠTINE KBS
Share


O B A V E Š T E Nј E

Obaveštavaju se članovi Komore biohemičara Srbije (KBS) da su 30. juna 2014. godine, u periodu od 12-15h, u ograncima Beograd i Niš održani Kandidacioni zborovi za dopunske izbore za članove Skupštine KBS.

Dopunski izbori biće obavljeni 08. jula 2014. godine u periodu od 13-17h, u Ograncima:

• Beograd - Prostorije Komore biohemičara Srbije, Stojana Aralice 10/3, Novi Beograd
• Niš - Prostorije Centra za medicinsku biohemiju - KC Niš, Bul. dr Zorana Đinđića 48, Niš

Dopunski izbori će se izvršiti u skladu sa Odlukom o sprovođenju izbora, usvojene na VI redovnoj sednici Skupštine KBS, održane 04. marta 2014. godine.

Poštovane kolege, pozivamo Vas da aktivno učestvujete u izbornim aktivnostima za Skupštinu KBS, jer će od Vašeg angažovanja u velikoj meri zavisiti kvalitet rada Komore i sva kasnija pitanja vezana za profesiju koju obavlјamo.

CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA
KOMORE BIOHEMIČARA SRBIJE

Share
Poslednje ažurirano ( sreda, 02 jul 2014 16:12 )
 
ODRŽANA JE I KONSTITUTIVNA SEDNICA SKUPŠTINE KBS
Share


O B A V E Š T E Nј E

Obaveštavaju se članovi Komore biohemičara Srbije da je 16. juna 2014. godine održana I Konstitutivna sednica Skupštine Komore biohemičara Srbije.
Na sednici Skupštine je verifikovano 25 mandata.

Za predsednika Skupštine je izabrana Prim. dr sc. Zorica Šumarac, spec. medicinske biohemije, a za zamenika predsednika Skupštine Dr med. Svetlana Obradović, spec. kliničke biohemije.

Za direktora Komore izabrana je Mr sc. dr med. Slavica Cimbalјević, spec. kliničke biohemije.

Za članove Upravnog odbora izabrani su:
Prim. dr sci. Tatjana Vodnik, spec. medicinske biohemije - predsednik
Dr sci med. Vladan Ćosić, spec. kliničke biohemije - zamenik predsednika
Dipl. farm. Mirjana Sarkić, spec medicinske biohemije - član
Dipl farm. Ljilјana Bačvanski, spec. medicinske biohemije - član
Dr. med. Slaviša Mladenović, spec. kliničke biohemije - član

Za članove Nadzornog odbora izabrani su:
Prof. dr Tatjana Cvetković, spec. kliničke biohemije - predsednik
Dipl farm.- med. biohemičar Vera Stjepanović - član
Dipl farm.- med. biohemičar Dragana Zakanyi - član

Za predsednika Ogranka Beograd izabrana je:
Dipl farm.- med biohemičar Katarina Gošić

Za predsednika Ogranka Vojvodina izabrana je:
Prim. dr sc. Dragana Pap

Za predsednika Ogranka Niš izabrana je:
Prim. dr sc. Lilika Zvezdanović

Share
 
DOPUNSKI IZBORI ZA SKUPŠTINU KBS
ShareNa osnovu člana 27a Zakona o komorama zdravstvenih radnika („Sl. glasnik RS“, br. 107/05 i 99/2010) u vezi sa članom 30. Statuta Komore biohemičara Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 70/06)


PREDSEDNIK SKUPŠTINE
KOMORE BIOHEMIČARA SRBIJE

raspisuje
D O P U N S K E   I Z B O R E
ZA SKUPŠTINU KOMORE BIOHEMIČARA SRBIJE

I Dopunski izbori za članove Skupštine Komore biraju se u izbornim jedinicama Komore i to:

а) Iz izborne jedinice Beograd bira se 18 članova Skupštine: 7 diplomiranih farmaceuta medicinskih biohemičara, 7 diplomiranih farmaceuta – specijalista medicinske biohemije, 4 doktora medicine – specijalista kliničke biohemije i specijalista medicinske biohemije; u ovaj broj članova Skupštine Komore uračunava se i 6 biohemičara koji obavlјaju zdravstvenu delatnost u privatnoj praksi i najmanje 1 predstavnik zdravstva vojske Srbije.

б) Iz izborne jedinice Niš biraju se 2 člana Skupštine: 1 diplomirani farmaceut – specijalista medicinske biohemije iz privatne prakse, 1 doktor medicine – specijalista kliničke biohemije iz privatne prakse.

Organi za sprovođenje izbora su:

• Izborna komisija Komore
• Izborna komisija izborne jedinice

Kandidacioni zborovi biće sprovedeni u navedenim Ograncima Komore 30. juna 2014. godine (od 12:00-15:00 časova).

Na kandidacionom zboru za predlaganje kandidata za članove Skupštine Komore, predlaganje se naročito vrši na osnovu činjenice da je predloženi kandidat u prethodnom periodu aktivno učestvovao u radu Komore, organa Komore ili u zdravstvenoj delatnosti medicinske biohemije, da je redovno plaćao članarinu i blagovremeno izvršavao druge obaveze prema Komori čiji je član, da nije bio predmet rasprave na Etičkom odboru Komore, da mu nije izrečena disciplinska mera konačnom odlukom Suda časti i slično („Odluka o sprovođenju izbora za Skupštinu Komore biohemičara Srbije, tačka 16.“).

Dopunski izbori u oba Ogranka Komore biće obavlјeni 08. jula 2014. godine (od 13:00-17:00 časova)

Kandidacioni zborovi i izbori u Ograncima Komore biće obavlјeni:

• Ogranak Beograd - Prostorije Komore biohemičara Srbije, Stojana Aralice 10/3, Novi Beograd
• Ogranak Niš - Prostorije Centra za medicinsku biohemiju - KC Niš, Bul. dr Zorana Đinđića 48, Niš.

II Izbori će se izvršiti u skladu sa Odlukom o sprovođenju izbora za Komoru biohemičara Srbije od 04. marta 2014. godine.

Sve druge informacije o sprovođenju izbora mogu se naći na sajtu Komore biohemičara Srbije www.komorabiohemsrbije.org.rs011/22 83 878011/22 83 878putem telefona 011/22 83 878.

Poštovane kolege, pozivamo Vas da aktivno učestvujete u izbornim aktivnostima za Skupštinu Komore biohemičara Srbije, jer će od Vašeg angažovanja u velikoj meri zavisiti kvalitet rada Komore i sva kasnija pitanja vezana za profesiju koju obavlјamo.

 U Beogradu, 17. juna 2014. godinePredsednik
Skupštine Komore biohemičara Srbije
Prim dr sci. Zorica Šumarac s.r.


 

Share
Poslednje ažurirano ( utorak, 17 jun 2014 15:09 )
 
OBAVEŠTENJE CENTRALNE IZBORNE KOMISIJE KBS
ShareO B A V E Š T E Nj E
Centralne izborne komisije
Komore biohemičara Srbije


Centralna izborna komisija Komore biohemičara Srbije (KBS) je na svojoj IV sednici održanoj 11. juna 2014. godine u Beogradu, utvrdila da su na izborima u KBS, održanim 10. juna 2014. godine, izabrani sledeći članovi za Skupštinu Komore biohemičara Srbije:

1. Gošić Katarina
2. Stjepanović Vera
3. Šumarac Zorica
4. Vodnik Tatjana
5. Sarkić Mirjana
6. Obradović Svetlana
7. Cimbaljević Slavica
8. Rašković Vesna
9. Lolić Tatjana
10. Zakanyi Dragana
11. Bačvanski Ljiljana
12. Đurić Emica
13. Ošap Jelena
14. Pap Dragana
15. Obrenčević Biljana
16. Strugar Stana
17. Aleksić Predrag
18. Zejak Vesna
19. Ćosić Vladan
20. Kundalić Slavica
21. Mladenović Slaviša
22. Janković Jovica
23. Canić Velibor
24. Zvezdanović-Čelebić Lilika
25. Cvetković Tatjana

U Beogradu,
11. jun 2014. godine
PREDSEDNIK
CENTRALNE IZBORNE KOMISIJE
KOMORE BIOHEMIČARA SRBIJE
Prim. dr sci. Emina Čolak s.r.Share
 
APEL KOMORE BIOHEMIČARA SRBIJE
Share

 
A p e l
Komore biohemičara Srbije
za pomoć postradalima u poplavama


Poštovani članovi Komore biohemičara Srbije,

radi pomoći u saniranju posledica katastrofalne poplave koja je zadesila našu zemlјu, upućujemo vam apel da se uklјučite u  pružanje materijalne i svake druge pomoći najugroženijima.


Komora biohemičara Srbije


Share
Poslednje ažurirano ( četvrtak, 22 maj 2014 08:47 )
 
HITNO OBAVEŠTENјE
ShareCentralna izborna komisija Komore biohemičara Srbije (KBS) donela je Odluku o odlaganju kandidacionih zborova za izbore u Skupštini KBS zakazanih za 19. maj 2014. godine u Ograncima Komore, dok traje vanredna situacija u Republici Srbiji.

Nov datum i vreme održavanja kandidacionih zborova biće naknadno utvrđeni, kao i moguće odlaganje i utvrđivanje novog datuma za izbore u Skupštini KBS.

Molimo Vas da o ovom obaveštenju upoznate i svoje kolege iz svoje radne i životne okoline, ukoliko ste u mogućnosti.U Beogradu, 16. maj 2014. godine.CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA
KOMORE BIOHEMIČARA SRBIJE


Share
 
IZBORI ZA SKUPŠTINU KOMORE BIOHEMIČARA SRBIJE
Share

Oglas iz dnevnog lista "Politika" od 15. marta 2014. godine.Oglas iz dnevnog lista "Politika" od 15. marta 2014. godine.
Share
Poslednje ažurirano ( ponedeljak, 31 mart 2014 12:38 )
 
IZVEŠTAJ O OSTVARENIM AKTIVNOSTIMA KBS
Share


IZVEŠTAJ O OSTVARENIM AKTIVNOSTIMA KBS
U 2013. GODINI SA PLANOM RADA ZA 2014. GODINU
usvojenih na VI redovnoj sednici Skupštine Komore biohemičara Srbije,
održane 04. marta 2014. godine u Beogradu


Komora biohemičara Srbije (KBS) je, u  2013. godini, aktivnosti obavlјala u skladu sa usvojenim Planom rada donesenog na V sednici Skupštine KBS, koja je održana 29. 01. 2013. godine. Na osnovu dostavlјenog Izveštaja o aktivnostima i materijalno-finansijskom poslovanju u 2012. godini, dobijena je saglasnost Ministastva zdravlјa RS za iznose materijalnih obaveza koji su objavlјeni u Sl. glasniku. Pošto je zakonska obaveza KBS da svoje Izveštaje o radu dostavlјa Ministarstvu zdravlјa i finansija, oni na dostavlјene Izveštaje nisu imali primedbe. Početkom 2013. godine izvršena je registracija Komore kod Agencije za privredne registre, a krajem godine ispunjen je zahtev KBS za ukidanje fiskalizacije od strane Ministarstva finansija.

Share
Poslednje ažurirano ( sreda, 19 mart 2014 22:14 )
Opširnije...
 
«StartPrethodni1234567SledećiKraj»

Strana 1 od 7