HITNO OBAVEŠTENјE
ShareCentralna izborna komisija Komore biohemičara Srbije (KBS) donela je Odluku o odlaganju kandidacionih zborova za izbore u Skupštini KBS zakazanih za 19. maj 2014. godine u Ograncima Komore, dok traje vanredna situacija u Republici Srbiji.

Nov datum i vreme održavanja kandidacionih zborova biće naknadno utvrđeni, kao i moguće odlaganje i utvrđivanje novog datuma za izbore u Skupštini KBS.

Molimo Vas da o ovom obaveštenju upoznate i svoje kolege iz svoje radne i životne okoline, ukoliko ste u mogućnosti.U Beogradu, 16. maj 2014. godine.CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA
KOMORE BIOHEMIČARA SRBIJE


Share
 
IZBORI ZA SKUPŠTINU KOMORE BIOHEMIČARA SRBIJE
Share

Oglas iz dnevnog lista "Politika" od 15. marta 2014. godine.Oglas iz dnevnog lista "Politika" od 15. marta 2014. godine.
Share
Poslednje ažurirano ( ponedeljak, 31 mart 2014 12:38 )
 
IZVEŠTAJ O OSTVARENIM AKTIVNOSTIMA KBS
Share


IZVEŠTAJ O OSTVARENIM AKTIVNOSTIMA KBS
U 2013. GODINI SA PLANOM RADA ZA 2014. GODINU
usvojenih na VI redovnoj sednici Skupštine Komore biohemičara Srbije,
održane 04. marta 2014. godine u Beogradu


Komora biohemičara Srbije (KBS) je, u  2013. godini, aktivnosti obavlјala u skladu sa usvojenim Planom rada donesenog na V sednici Skupštine KBS, koja je održana 29. 01. 2013. godine. Na osnovu dostavlјenog Izveštaja o aktivnostima i materijalno-finansijskom poslovanju u 2012. godini, dobijena je saglasnost Ministastva zdravlјa RS za iznose materijalnih obaveza koji su objavlјeni u Sl. glasniku. Pošto je zakonska obaveza KBS da svoje Izveštaje o radu dostavlјa Ministarstvu zdravlјa i finansija, oni na dostavlјene Izveštaje nisu imali primedbe. Početkom 2013. godine izvršena je registracija Komore kod Agencije za privredne registre, a krajem godine ispunjen je zahtev KBS za ukidanje fiskalizacije od strane Ministarstva finansija.

Share
Poslednje ažurirano ( sreda, 19 mart 2014 22:14 )
Opširnije...
 
ODLUKA O SPROVOĐENJU IZBORA KBS
Share
Na osnovu člana 19. Zakona o komorama zdravstvenih radnika, a u vezi sa članom 30. Statuta Komore biohemičara Srbije, Skupština Komore biohemičara Srbije na VI sednici održanoj dana 04. 03. 2014. godine donela je


O D L U K U
o
sprovođenju izbora  za Skupštinu Komore biohemičara Srbije


Tačka 1.

Ovom Odlukom o sprovođenja izbora za Skupštinu Komore biohemičara Srbije (u dalјem tekstu: Odluka) utvrđuju se način, postupak, struktura članstva po izbornim jedinicama Komore sastav, izbor i delatnost izbornih komisija i druga pitanja od značaja za sprovođenje izbora.

Izbori iz stava 1. ove tačke raspisuju se u skladu sa važećim propisima  pre isteka roka od 90 dana važećem sazivu Skupštine Komore (18. jun 2014.).

Izbor članova Skupštine Komore po izbornim jedinicama sprovešće se najkasnije do 10. juna  2014. godine.

Share
Poslednje ažurirano ( ponedeljak, 28 april 2014 13:27 )
Opširnije...
 
VI SEDNICA SKUPŠTINE KBS
ShareO B A V E Š T E NJ E

Obaveštavamo članove Skupštine KBS da će se VI sednica Skupštine održati 4. marta 2014. godine sa početkom u 12:00 u Hotelu "M" u Beogradu.

Za sednicu je predložen sledeći
 
Dnevni red

1.   Usvajanje zapisnika sa V sednice Skupštine KBS
2.   Usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora KBS za 2013. godinu,
      sa planom rada za 2014. godinu (izvestilac predsednik Upravnog odbora)
3.   Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora KBS za 2013. godinu,
      sa planom rada za 2014. godinu (izvestilac predsednik Nadzornog odbora)
4.   Usvajanje Izveštaja Etičkog odbora KBS za 2013. godinu,
      sa planom rada za 2014. godinu (izvestilac predsednik Etičkog odbora)
5.   Usvajanje Izveštaj o radu Odbora KBS– Beograd, Vojvodina i Niš,
      za 2013. godinu (izvestioci predsednici Ogranaka)
6.   Usvajanje Izveštaja o radu KBS za 2013. godinu,
      sa planom rada za 2014. godinu (izvestilac direktor Komore)
7.   Donošenje Odluke Skupštine KBS o dobrovoljnim članovima
8.   Usvajanje Izveštaja o materijalno-finansijskom poslovanju KBS za 2013. godinu,
      sa predlogom plana za 2014. godinu (izvestilac direktor Komore)
9.   Određivanje visine materijalnih davanja u KBS za 2014. godinu
10.  Donešenje Odluke o Izmenama i dopunama Statuta KBS
11.  Donošenje Odluke o sprovođenju izbora za Skupštinu KBS
12.  Izbor članova Centralne izborne komisije
13.  Izbor članova Izbornih komisija ogranaka Komore
14.  Razno

Pisani materijal po svakoj tačci Dnevnog reda biće dostavljen na Vašu kućnu adresu.

Preuzmi Obaveštenje (PDF)

Share
Poslednje ažurirano ( utorak, 25 februar 2014 14:46 )
 
Share


Share
Poslednje ažurirano ( petak, 25 oktobar 2013 13:09 )
 
KOMORA BIOHEMIČARA SRBIJE DANAS
Share

TEKST OBJAVLJEN U JUBILARNOM STOTOM BROJU CASOPISA "APOTEKARSKA PRAKSA",
KOJI IZDAJE FARMACEUTSKA KOMORA SRBIJE


Autor: Prim. dr Velibor Canić
Direktor KBS

Zakonom o komorama zdravstvenih radnika, organizovana je Komora biohemičara Srbije (KBS), kao nezavisna, profesionalna organizacija radi unapređenja uslova za obavljanje profesije – medicinski/klinički biohemičar, zaštite njihovih profesionalnih interesa, organizovanog učešća na unapređenju i sprovođenju zdravstvene zaštite i zaštiti interese građana u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu.

Specifičnost KBS u odnosu na ostale Komore je da je u osnovi čine dva profila sa visokim zdravstvenim obrazovanjem i to: dipl. farmaceut – medicinski biohemičar, dipl. farmaceut – specijalista medicinske biohemije i doktor medicine – specijalista kliničke biohemije. Ovakav spoj znanja i veština, koje su uneli farmaceuti i lekari, učinili su da sva tri procesa laboratorijskog rada (preanalitika, analitika i postanalitika) na najbolji način budu uređeni.

Share
Poslednje ažurirano ( ponedeljak, 31 mart 2014 12:01 )
Opširnije...
 
THE ANNIVERSARY OF THE SOCIETY OF MEDICAL BIOCHEMISTS OF SERBIA
Share

Contributed by Snežana Jovičić

Center for Medical Biochemistry, Clinical Center of Serbia, Belgrade
Liaison of the Society of Medical Biochemists of Serbia
to the IFCC eNews Working Group

The Society of Medical Biochemists of Serbia (SMBS) celebrated its 58th anniversary on May 15th, 2013. On that day in 1955, the Alliance of Pharmaceutical Societies of Yugoslavia (APSY) during its 6th Plenary Session, held in Split, decided to establish the Section for Medical Biochemistry. The Section was renamed 10 years later, on May 15th, 1965, during the 16th Plenary Session of APSY held in Banjaluka, to Society of Medical Biochemists within the APSY. After six years, in May 1971, the Society became the 28th member of the IFCC.


From left to right, Executive Director, prof. dr Nada Majkić-Singh and SMBS President,
dr Zorica Šumarac, with the long time Secretary of SMBS, mr Olivera Janković.

From its beginnings, Section's activities were directed towards the education of medical biochemists, especially concerning the development of a curriculum for postgraduate education of laboratory specialists, thanks to which the specialist studies in medical biochemistry were introduced in 1960. Later, the Society pursued the establishment of a separate graduate program of Medical Biochemistry at the University School of Phar macy. The Society continuously worked on the improvement and advancement of clinical laboratory profession. One of the activities was the launching and implementation of the external quality assessment scheme in 1972. In 1989, the Society left the APSY and became independent, since its membership included medical biochemists with various graduate education and not only in pharmacy. After the disintegration of Yugoslavia, the Society of Medical Biochemists of Yugoslavia was renamed once again and became the Society of Medical Biochemists of Serbia. SMBS continues to be actively involved in the advancement of clinical laboratory profession in Serbia through directing its work towards government institutions. It was actively involved in the formation of the Chamber of Biochemists of Serbia, a professional orga nization of medical biochemists and clinical chemists with mandatory membership. The SMBS organizes several courses in Continuous Medical Education every year, as well as the annual EFLM Symposium for Balkan Region, and the national Congress of Medical Biochemists of Serbia biannually.


Prof Dr Nada Majkić-Singh addresses the gathering

The Society is a member of the IFCC, EFLM and Balkan Clinical Labo ra tory Federation (BCLF), where our members contri bute to the work of these international organizations through various committees and working groups. The SMBS publishes the Journal of Medical Biochemistry, the official journal of the Society of Medical Biochemists of Serbia with international peer-review. The Journal publishes original scientific and specialized articles on all aspects of clinical chemistry, medical biochemistry and the related scientific disciplines where chemistry, biochemistry, molecular biology and immunochemistry are dealing with the study of normal and pathologic processes in human beings. The Journal is published four times a year and its 2012 impact factor is 1.084 (http://www.degruyter.com/view/j/jomb).


Throughout the evening, guests were reminded of the past years with slide show of photographs
made during numerous activities of the Society

The SMBS celebrated its 58th anniversary in new offices with guests from organizations to whose work it has contributed and which have aided its work – Dean and professors of the University School of Pharmacy in Belgrade, Director of the Chamber ofBio chemists of Ser bia, Director of the Chamber of Pharmacists of Serbia, President of the Pharma ceutical Association of Serbia, and many representatives of the clinical laboratory industry. During this gathering, Executive Director and long time President, Prof Dr Nada Majkić-Singh re min ded the guests about the Society’s beginnings and growth. Also, on this occasion, the Society’s renewed web page was presented (http://www.dmbj.org.rs) by the newly elected President Dr Zorica Šumarac, emphasizing that it will improve and facilitate communication with members through numerous new contents. After more than half a century of fruitful work, the SMBS continues to be the leader and support for clinical laboratory professionals in Serbia.

Share
 
«StartPrethodni1234567SledećiKraj»

Strana 1 od 7