OBAVEŠTENJE – KOMISIJA ZA BEZBEDNOST ZDRAVSTVENIH RADNIKA
četvrtak, 28 januar 2016 15:33
Share

Ministar zdravlja je dana 18. 01. 2016. godine doneo rešenje o obrazovanju komisije za bezbednost zdravstvenih ranika.

Vidi detaljnije (PDF)

Share
Poslednje ažurirano ( četvrtak, 28 januar 2016 15:39 )
 
OBJAVLJEN JE PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O PRIPRAVNIČKOM STAŽU I STRUČNOM ISPITU
petak, 15 januar 2016 12:28
Share

Dana 06. 01. 2016. godine („Sl. glasnik RS“, br.1/2016) objavljen je Pravilnik o izmeni Pravilnika o pripravničkom stažu i stručnom ispitu. Isti stupa na snagu 8 dana od dana objavljivanja.

U skladu sa članom 2. navedenog Pravilnika sledi: “Doktori stomatologije, diplomirani farmaceuti i diplomirani farmaceuti medicinski – biohemičari koji su pripravnički staž započeli pre stupanja na snagu ovog pravilnika, preostali deo pripravničkog staža obaviće po planu i program pripravničkog staža utvrđenog ovim pravilnikom.”

Vidi detaljnije: Pravilnik o izmeni Pravilnika o pripravničkom stažu i stručnom ispitu (PDF)

Share
Poslednje ažurirano ( petak, 15 april 2016 15:06 )
 
PODRŠKA INICIJATIVI MINISTARSTVA ZDRAVLJA RS ZA IZMENU ZAKONA
sreda, 13 januar 2016 13:08
Share

Komora biohemičara Srbije (KBS) podržava inicijativu Ministarstva zdravlja RS za izmenu zakona po kome bi svaki napad na medicinskog radnika u okviru zdravstvene ustanove bio tretiran kao jedno od najtežih krivičnih dela.

Izvor Ministarstvo zdravlja RS: www.zdravlje.gov.rs

Vidi detaljnije: Dopis KBS upućen Ministru zdralja RS Ass. Dr Zlatiboru Lončaru

Share
Poslednje ažurirano ( ponedeljak, 18 januar 2016 13:52 )
 
HITNO - UPLATA ČLANARINE ZA 2015. GODINU
ponedeljak, 14 decembar 2015 12:31
Share

Poštovane kolege,

Članovi KBS koji do sada nisu uplatili članarinu za 2015. godinu, potrebno je da sva dugovanja na ime članarine za 2015. godinu izmire najkasnije do 20. 12. 2015. godine.

Uz podsećanje da je to zakonska obaveza svih nas članova Komore, pozivam Vas da  u ime kolegijalnosti i bez pokretanja disciplinske odgovornosti izmirite zaostala dugovanja kako bi Komora biohemičara Srbije (KBS) nesmetano mogla da obavlja svoje aktivnosti.

Svim članovima koji su uplatili članarinu za 2015. godinu ili to izmiruju u redovnim mesečnim ratama zahvaljujem se u ime KBS na saradnji i podršci.

S poštovanjem,

Mr sc. med. dr  Slavica Cimbaljević s.r.
Direktor Komore biohemičara Srbije

Share
Poslednje ažurirano ( četvrtak, 24 decembar 2015 19:33 )
 
ZAJEDNIČKI PREDLOZI - KATALOG RADNIH MESTA U ZDRAVSTVU
sreda, 02 decembar 2015 20:40
Share

Poštovane kolege,

Komora biohemičara Srbije je zajedno sa Farmaceutskim fakultetom, Institutom za medicinsku i kliničku biohemiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Farmaceutskom komorom Srbije, Savezom farmaceutskih udruženja Srbije, Društvom medicinskih biohemičara Srbije i Sekcijom za kliničku biohemiju Srpskog lekarskog društva razmotrila nacrt Kataloga radnih mesta u zdravstvu i uputila zajedničke predloge i sugestije.

Vidi detaljnije: Dopis za doradu Kataloga i Dopuna Kataloga

Direktor Komore biohemičara Srbije
Mr sc. med. dr Slavica Cimbaljević s.r.

Share
Poslednje ažurirano ( petak, 04 decembar 2015 12:58 )
 
ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI
sreda, 02 decembar 2015 20:36
Share

Poštovane kolege,

Obaveštavamo Vas da je u Službenom glasniku RS, broj 96 od 26. 11. 2015., objavljen Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti.
Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku.

Izmene i dopune  se odnose na članove Zakona koji preciziraju proces  relicenciranja, obavljanja pripravničkog staža, kao i definisanje pojma zdravstvenog radnika i oblast prometa u apoteci.

Vidi detaljnije: Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Direktor Komore biohemičara Srbije
Mr sc. med. dr Slavica Cimbaljević s.r.

Share
Poslednje ažurirano ( sreda, 23 decembar 2015 17:53 )
 
IZMENE ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI
subota, 21 novembar 2015 22:59
Share

Dana 18. 11. 2015. godine održano je zasedanje Narodne Skupštine RS povodom Izmena i dopuna Zakona o zdravstvenoj zaštiti.  Ministar Lončar je sa svojim saradnicima iz Ministarstva zdravlja pred Skupštinom zastupao predlog hitnih izmena Zakona o zdravstvenoj zaštiti. U formiranju predloga za navedene izmene učešće su imale i komore zdravstvenih radnika, a među njima i Komora biohemičara Srbije. Navedene izmene se, između ostalog, odnose i na članove zakona vezane za licenciranje zdravstvenih radnika, kao i na skraćenje pripravničkog staža za magistre farmacije medicinske biohemičare sa dvanaest na šest meseci.

Vidi detaljnije

Zasedanje I deo
Zasedanje II deo

Direktor
Komore biohemičara Srbije
Mr sc. med. dr Slavica Cimbaljević s.r.

Share
Poslednje ažurirano ( sreda, 23 decembar 2015 17:53 )
 
POČETAK NOVOG LICENCNOG PERIODA
subota, 21 novembar 2015 22:53
Share

Članak objavljen u časopisu Medici.com br. 71 – oktobar 2015. godine.

Vidi detaljnije


Share
Poslednje ažurirano ( četvrtak, 24 decembar 2015 19:34 )
 
«StartPrethodni12345678910SledećiKraj»

Strana 1 od 12