ČESTITKA POVODOM USKRSA
subota, 26 mart 2016 23:55
Share


Share
Poslednje ažurirano ( sreda, 30 mart 2016 17:16 )
 
GLAVNI KOORDINATOR RADNOG TELA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE U SISTEMU ZDRAVSTVA U POSETI КOMORI BIOHEMIČARA SRBIJE
sreda, 23 mart 2016 11:10
SharePoštovane kolege,

U okviru redovnih aktivnosti koje sprovodi Ministarstvo zdravlja Republike Srbije na čelu sa ministrom zdravlja Republike Srbije ass. dr Zlatiborom Lončarom, organizovana je poseta Glavnog koordinatora Radnog tela za borbu protiv korupcije u sistemu zdravstva, G-dina Maria Spasića, Кomori biohemičara Srbije (KBS).

Glavni koordinator Radnog tela za borbu protiv korupcije u sistemu zdravstva Mario Spasić je dana 22. 03. 2016. godine posetio КBS, obišao prostorije centrale i upoznao se sa organizacijom i radom КBS. Na sastanku sa direktorkom КBS mr sc. med. dr Slavicom Cimbaljević razmatrana su najvažnija pitanja vezana za organizaciju i unapređenje zdravstvene delatnosti iz oblasti biohemije i analiziran Plan rada КBS za 2016. godinu.

Glavni koordinator, Mario Spasić je pokazao veliko interesovanje za sagledavanje svih specifičnosti oblasti kojom se bave članovi КBS uz isticanje važnosti unapređenja kvaliteta rada i kontrole kvaliteta rada u laboratorijama i zaključak da se i u narednom periodu nastavi i unapredi saradnja Ministarstva zdravlja i Кomore biohemičara Srbije.

Mr sc. med. dr Slavica Cimbaljević
Direktor Komore biohemičara Srbije

Share
Poslednje ažurirano ( sreda, 23 mart 2016 14:50 )
Opširnije...
 
OBAVEŠTENJE
sreda, 09 mart 2016 12:14
Share

Poštovani,

Obaveštavamo Vas da danas 09. marta 2016. godine, usled radova na mreži, prostorije centrale Komore biohemičara Srbije u Begradu nemaju električnu energiju pa je s tim u vezi onemogućena elektronska i telefonska komunikacija sa strankama.

Administrativna služba
Komore biohemičara Srbije

Share
 
O B A V E Š T E NJ E – IZMENE PRAVILNIKA
petak, 12 februar 2016 15:34
Share

U skladu sa Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence članovima komora zdravstvenih radnika (“Sl. glasnik RS”, br. 102/2015), koji se stupio na snagu dana 12. 12. 2015. godine, nakon čega je objavljen i na sajtu KBS dana 15. 12. 2015. godine, upućujemo Vas na ključne izmene:

- zdravstveni radnik obavezan je da ostvari 20 bodova u toku jedne licence godine odnosno 140 bodova u toku sedmogodišnjeg licencnog perioda skupljenih iz više različitih programa kontinuirane edukacije vezano za profesiju koju obavlja, a za koju se izdaje, odnosno obnavlja licenca

- broj sakupljenih bodova u toku jedne licence godine ne može biti manji od 10 bodova tj. ako zdravstveni radnik po isteku licencne godine nije stekao minimum 10 bodova, dužan je da podnese zahtev za polaganje licencnog ispita nadležnoj komori u roku od 60 dana pre isteka licencne godine

Poštovani članovi KBS podsećamo Vas da je licencna godina za svakog člana vezana za datum koji je naveden na licenci.
Share
Poslednje ažurirano ( petak, 12 februar 2016 16:35 )
 
OBAVEŠTENJE – KOMISIJA ZA BEZBEDNOST ZDRAVSTVENIH RADNIKA
četvrtak, 28 januar 2016 15:33
Share

Ministar zdravlja je dana 18. 01. 2016. godine doneo rešenje o obrazovanju komisije za bezbednost zdravstvenih ranika.

Vidi detaljnije (PDF)

Share
Poslednje ažurirano ( četvrtak, 28 januar 2016 15:39 )
 
OBJAVLJEN JE PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O PRIPRAVNIČKOM STAŽU I STRUČNOM ISPITU
petak, 15 januar 2016 12:28
Share

Dana 06. 01. 2016. godine („Sl. glasnik RS“, br.1/2016) objavljen je Pravilnik o izmeni Pravilnika o pripravničkom stažu i stručnom ispitu. Isti stupa na snagu 8 dana od dana objavljivanja.

U skladu sa članom 2. navedenog Pravilnika sledi: “Doktori stomatologije, diplomirani farmaceuti i diplomirani farmaceuti medicinski – biohemičari koji su pripravnički staž započeli pre stupanja na snagu ovog pravilnika, preostali deo pripravničkog staža obaviće po planu i program pripravničkog staža utvrđenog ovim pravilnikom.”

Vidi detaljnije: Pravilnik o izmeni Pravilnika o pripravničkom stažu i stručnom ispitu (PDF)

Share
Poslednje ažurirano ( petak, 15 april 2016 15:06 )
 
PODRŠKA INICIJATIVI MINISTARSTVA ZDRAVLJA RS ZA IZMENU ZAKONA
sreda, 13 januar 2016 13:08
Share

Komora biohemičara Srbije (KBS) podržava inicijativu Ministarstva zdravlja RS za izmenu zakona po kome bi svaki napad na medicinskog radnika u okviru zdravstvene ustanove bio tretiran kao jedno od najtežih krivičnih dela.

Izvor Ministarstvo zdravlja RS: www.zdravlje.gov.rs

Vidi detaljnije: Dopis KBS upućen Ministru zdralja RS Ass. Dr Zlatiboru Lončaru

Share
Poslednje ažurirano ( ponedeljak, 18 januar 2016 13:52 )
 
HITNO - UPLATA ČLANARINE ZA 2015. GODINU
ponedeljak, 14 decembar 2015 12:31
Share

Poštovane kolege,

Članovi KBS koji do sada nisu uplatili članarinu za 2015. godinu, potrebno je da sva dugovanja na ime članarine za 2015. godinu izmire najkasnije do 20. 12. 2015. godine.

Uz podsećanje da je to zakonska obaveza svih nas članova Komore, pozivam Vas da  u ime kolegijalnosti i bez pokretanja disciplinske odgovornosti izmirite zaostala dugovanja kako bi Komora biohemičara Srbije (KBS) nesmetano mogla da obavlja svoje aktivnosti.

Svim članovima koji su uplatili članarinu za 2015. godinu ili to izmiruju u redovnim mesečnim ratama zahvaljujem se u ime KBS na saradnji i podršci.

S poštovanjem,

Mr sc. med. dr  Slavica Cimbaljević s.r.
Direktor Komore biohemičara Srbije

Share
Poslednje ažurirano ( četvrtak, 24 decembar 2015 19:33 )
 
«StartPrethodni12345678910SledećiKraj»

Strana 1 od 12