OBAVEŠTENJE RELICENCIRANJE - 31.3.2015.
ShareO B A V E Š T E Nj E

U toku je slanje obaveštenja o ispunjenosti uslova za obnavljanje licenci

Obaveštavamo Vas da je Komora biohemičara Srbije, postupajući po zahtevima članova Komore kojima licenca ističe 31. 03. 2015.godine sprovela sve aktivnosti predviđene Pravilnikom o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence članovima komora zdravstvenih radnika (Sl. glasnik RS 119/07, 23/09, 40/10)  i formirala izveštaje o ispunjenosti ili neispunjenosti uslova.

Ukoliko u dobijenom obaveštenju dobijete informaciju da ste u dosadašnjem postupku ispunili sve uslove za obnavljanje licence potrebno je da izvršite uplatu:

1. Iznos za izdavanje Licence 5.000,00 dinara
2. Iznos za izdavanje izvoda iz Imenika je 1.000,00 dinara
3. Iznos za izdavanje potvrda  je 200,00 dinara

U skladu sa Zakonom o komorama zdravstvenih radnika član 7. tačka 9. („Sl. glasnik RS“, br. 107/2005 i 99/2010),  stavke pod brojem 2. i 3. odnose se na sva izdavanja u toku jednog licencnog period od sedam godina.

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije je dalo saglasnost br. 500-01-251/2015-02 od 20. 02. 2015. godine, na odluku Skupštine Komore biohemičara Srbije o visini materijalnih izdavanja, objavljeno i u Sl. glasniku RS br. 22 od 27. 02. 2015. godine.

Molimo da navedene iznose uplatite odmah nakon dobijanja obaveštenja o ispunjenosti uslova za obnavljanje licence (do 31. 03. 2015. godine), na tekući račun Komore biohemičara Srbije broj:

160-275336-23, Banca Intesa a.d., Beograd.

VAŽNO:  Poziv na broj  navesti BROJ LICENCE

*Primer uplatnice za troškove izdavanja licence, izvoda iz imenika i potvrde:Share
Poslednje ažurirano ( petak, 20 mart 2015 15:55 )
 
RELICENCIRANJE - 30. 05. 2015. GODINE
ShareO B A V E Š T E NJ E

Za članove KBS čije licence važe do 30. 05. 2015. godine

U skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje i oduzimanje licence članovima komora zdravstvenih radnika ("Sl. glasnik RS", br. 119/2007, 23/2009 и 40/2010) potrebno je da najmanje 60 dana pre isticanja važenja licence, znači najkasnije do 30. 03. 2015. godine, a može i ranije dostavite Komori Zahtev za obnavljanje licence (obrazac REL-1) i Potvrdu o radu (obrazac REL-2) koje možete preuzeti ovde, a biće poslati i na Vašu kućnu adresu.

VAŽNO:Potrebno je da popunjene obrasce REL-1 i REL-2 pošaljete Komori putem pošte ili donesete u prostorije KBS, Stojana Aralice 10/3 na Novom Beogradu-Bežanijska Kosa, najkasnije do 30. 03. 2015. godine. Do tog datuma je neophodno da dostavite i sertifikate za poslednju licencnu godinu i uplatite članarinu za 2014. godinu, i prvi deo za 2015. godinu, ukoliko to već niste uradili.

Izveštaj o broju ostvarenih bodova u toku licencnog perioda formiraće se iz elektronske baze Komore i biće Vam blagovremeno poslat na uvid.

ADMINISTRATIVNA SLUŽBA KBS


Share
Poslednje ažurirano ( petak, 13 mart 2015 11:40 )
 
DOPIS MINISTARSTVU ZDRAVLJA
SharePoštovane kolege,

U toku razmatranja Radne verzije Nacrta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o komorama zdravstvenih radnika, održano je više sastanaka u Komori biohemičara Srbije, kao i nekoliko zajedničkih sastanaka  sa predstavnicima  Lekarske komore Srbije, Stomatološke komore Srbije, Farmaceutske komore Srbije i Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije. Tokom tih sastanaka usvojeni su jedinstveni stavovi, nakon čega je Ministarstvu zdravlja Republike Srbije, u ime više od 140.000 zdravstvenih radnika, upućen zajednički zahtev svih komora zdravstvenih radnika da se povuče Radna verzija Nacrta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o komorama zdravstvenih radnika iz dalje procedure i da se proširi sastav predmetne Radne grupe koja radi na izradi ovog Nacrta sa predstavnicima komora zdravstvenih radnika.

Vidi detaljnije Dopis Ministarstvu zdravlja RS upućen 6. februara 2015. godine

Direktor
Komore biohemičara Srbije
Mr sc. med. dr Slavica Cimbaljević s.r.

Preuzmi: Dopis Ministarstvu zdravlja od 6. februara 2015. (PDF)

Share
Poslednje ažurirano ( ponedeljak, 02 mart 2015 15:22 )
 
INFORMACIJA
Share

Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o komorama - Radna verzija
Ministarstvo zdravlja RS

Na sajtu Ministarstva zdravlja RS objavljen je Nacrt Zakona o izmenama i dopunama zakona o komorama – radna verzija. Komora biohemičara Srbije, u saradnji sa ostalim komorama zdravstvenih radnika, preduzima odgovarajuće aktivnosti po ovom pitanju. Vaše predloge i komentare možete poslati na mail adresu Komore Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Radnu verziju Nacrta možete pogledati na web adresi Ministarstva zdravlja RS i to: http://www.zdravlje.gov.rs/showpage.php?id=185

ADMINISTRATIVNA SLUŽBA KBS

Share
Poslednje ažurirano ( petak, 06 februar 2015 14:01 )
 
O B A V E Š T E N J E
ShareZa članove KBS koji su u postupku relicenciranja:

Obaveštavamo Vas da se nastavlјaju aktivnosti vezane za relicenciranje, a u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za izdavanje, obnavlјanje i oduzimanje licence članovima komora zdravstvenih radnika ("Sl. glasnik RS", br. 119/2007, 23/2009 i 40/2010), i to:

- prijem zahteva je vršen zaklјučno sa 31. 01. 2015. godine,
- do 15. 03. 2015. godine KBS će poslati članovima:
  * Izveštaj o ostvarenom broju bodova u toku licencnog perioda,
  * Potvrdu o izmirenim materijalnim obavezama prema Komori,
- i dalјe možete da dostavite sertifikate sa predavanja koja se održavaju u ovom periodu, ukoliko niste ostvarili do sada dovolјan broj bodova,
- za novi licenci period će se računati bodovi ostvareni na predavanjima održanim počev od 01. 04. 2015. godine.

Za ostale članove KBS (kojima se licencni period ne završava 31. 03. 2015.  godine):

Obrada sertifikata je u toku, pa Vas molimo da iste šalјete na adresu KBS, ul. Stojana Aralice 10/3 – 11070 Novi Beograd. Izveštaji o ostvarenom broju bodova biće Vam blagovremeno dostavlјeni na kućne adrese.

ADMINISTRATIVNA SLUŽBA KBS

Share
Poslednje ažurirano ( ponedeljak, 02 februar 2015 16:54 )
 
R E L I C E N C I R A N J E
Share

Drage kolege,

Za biohemičare čije licence važe do 31. marta 2015. godine započinju aktivnosti vezane za proces relicenciranja. Pred nama je važan i odgovoran zadatak i neophodno je da se pridržavate datuma koji budu navedeni za pojedine aktivnosti. U skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje i oduzimanje licence članovima komora zdravstvenih radnika ("Sl. glasnik RS", br. 119/2007, 23/2009 и 40/2010) potrebno je da najmanje 60 dana pre isticanja važenja licence, znači najkasnije do 31. januara 2015. godine, a može i ranije dostavite Komori Zahtev za obnavljanje licence (Obrazac REL-1) i Potvrdu o radu (Obrazac REL-2) koje možete preuzeti ovde, a biće poslati i na Vašu kućnu adresu.

VAŽNO: Potrebno je da popunjene obrasce REL-1 i REL-2 pošaljete Komori putem pošte ili donesete u prostorije KBS, Stojana Aralice 10/3 na Novom Beogradu-Bežanijska Kosa, počev od 29. decembra 2014. a najkasnije do 31. januara 2015. godine. Do tog datuma je neophodno da dostavite i sertifikate za poslednju licencnu godinu i uplatite članarinu za 2014. godinu ukoliko to već niste uradili.

Izveštaj o broju ostvarenih bodova u toku licencnog perioda formiraće se iz elektronske baze Komore i biće Vam blagovremeno poslat na uvid.

Za sva pitanja i sugestije možete nam se svakodnevno obratiti, takođe Vas pozivamo da nam se obratite uvek kada u radu naiđete na problem koji može biti u domenu rešavanja od strane Komore biohemičara Srbije.

Nadamo se kolegijalnoj saradnji koja će nam omogućiti uspešno relicenciranje i puno uspeha u radu u narednoj godini.

Srećni predstojeći praznici,

Mr sc. med. dr Slavica Cimbaljević s.r.
Direktor Komore biohemičara Srbije

Preuzmi: Obrazac REL-1 i Obrazac REL-2 (doc)

 

Share
Poslednje ažurirano ( četvrtak, 18 decembar 2014 11:14 )
 
PRIPREMA ZA RELICENCIRANJE
SharePRIPREMA ZA RELICENCIRANJE
- SERTIFIKATI I ČLANARINA ZA 2014. GODINU -

Poštovani članovi Komore biohemičara Srbije,

Molimo sve članove, a posebno biohemičare čije Licence važe do 31. 03. 2015. godine da:

- do 15. 12. 2014. godine dostavite Komori sve sertifikate koje ste stekli u 2014. godini kako bi se obradili za predstojeće relicenciranje. Sertifikate koje budete stekli nakon ovog datuma  možete i kasnije da dostavite Komori i biće obrađeni.

- do 15. 12. 2014. godine uplatite celokupnu članarinu za 2014. godinu (ukoliko to već niste uradili) na tekući račun broj 160-275336-23

Sva ostala uputstva i obrasci potrebni za relicenciranje biće blagovremeno objavljeni na sajtu Komore.


ADMINISTRATIVNA SLUŽBA KBS


Share
Poslednje ažurirano ( ponedeljak, 01 decembar 2014 16:56 )
 
VAŽNO OBAVEŠTENJE
Share
   Poštovani članovi Komore biohemičara,

   kako u idućoj godini nastupa period relicenciranja za određeni broj članova Komore, molimo Vas
   da blagovremeno sagledate stečeni broj bodova i da ih u ovoj godini eventualno dopunite.


   Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence članovima Komora 
   zdravstvenih radnika, član 8., definiše da se zdravstvenom radniku može obnoviti licenca ako je u 
   periodu važenja licence, u postupku kontinuirane edukacije stekao 168 bodova vezano za
   profesionalnu delatnost koju obavlja.


   ADMINISTRATIVNA SLUŽBA KOMORE BIOHEMIČARA SRBIJE

Share
Poslednje ažurirano ( petak, 25 jul 2014 10:25 )
 
«StartPrethodni123456789SledećiKraj»

Strana 1 od 9