OBAVEŠTENJE CENTRALNE IZBORNE KOMISIJE KBS
ShareO B A V E Š T E Nj E
Centralne izborne komisije
Komore biohemičara Srbije


Centralna izborna komisija Komore biohemičara Srbije (KBS) je na svojoj IV sednici održanoj 11. juna 2014. godine u Beogradu, utvrdila da su na izborima u KBS, održanim 10. juna 2014. godine, izabrani sledeći članovi za Skupštinu Komore biohemičara Srbije:

1. Gošić Katarina
2. Stjepanović Vera
3. Šumarac Zorica
4. Vodnik Tatjana
5. Sarkić Mirjana
6. Obradović Svetlana
7. Cimbaljević Slavica
8. Rašković Vesna
9. Lolić Tatjana
10. Zakanyi Dragana
11. Bačvanski Ljiljana
12. Đurić Emica
13. Ošap Jelena
14. Pap Dragana
15. Obrenčević Biljana
16. Strugar Stana
17. Aleksić Predrag
18. Zejak Vesna
19. Ćosić Vladan
20. Kundalić Slavica
21. Mladenović Slaviša
22. Janković Jovica
23. Canić Velibor
24. Zvezdanović-Čelebić Lilika
25. Cvetković Tatjana

U Beogradu,
11. jun 2014. godine
PREDSEDNIK
CENTRALNE IZBORNE KOMISIJE
KOMORE BIOHEMIČARA SRBIJE
Prim. dr sci. Emina Čolak s.r.Share
 
APEL KOMORE BIOHEMIČARA SRBIJE
Share

 
A p e l
Komore biohemičara Srbije
za pomoć postradalima u poplavama


Poštovani članovi Komore biohemičara Srbije,

radi pomoći u saniranju posledica katastrofalne poplave koja je zadesila našu zemlјu, upućujemo vam apel da se uklјučite u  pružanje materijalne i svake druge pomoći najugroženijima.


Komora biohemičara Srbije


Share
Poslednje ažurirano ( četvrtak, 22 maj 2014 08:47 )
 
HITNO OBAVEŠTENјE
ShareCentralna izborna komisija Komore biohemičara Srbije (KBS) donela je Odluku o odlaganju kandidacionih zborova za izbore u Skupštini KBS zakazanih za 19. maj 2014. godine u Ograncima Komore, dok traje vanredna situacija u Republici Srbiji.

Nov datum i vreme održavanja kandidacionih zborova biće naknadno utvrđeni, kao i moguće odlaganje i utvrđivanje novog datuma za izbore u Skupštini KBS.

Molimo Vas da o ovom obaveštenju upoznate i svoje kolege iz svoje radne i životne okoline, ukoliko ste u mogućnosti.U Beogradu, 16. maj 2014. godine.CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA
KOMORE BIOHEMIČARA SRBIJE


Share
 
IZBORI ZA SKUPŠTINU KOMORE BIOHEMIČARA SRBIJE
Share

Oglas iz dnevnog lista "Politika" od 15. marta 2014. godine.Oglas iz dnevnog lista "Politika" od 15. marta 2014. godine.
Share
Poslednje ažurirano ( ponedeljak, 31 mart 2014 12:38 )
 
IZVEŠTAJ O OSTVARENIM AKTIVNOSTIMA KBS
Share


IZVEŠTAJ O OSTVARENIM AKTIVNOSTIMA KBS
U 2013. GODINI SA PLANOM RADA ZA 2014. GODINU
usvojenih na VI redovnoj sednici Skupštine Komore biohemičara Srbije,
održane 04. marta 2014. godine u Beogradu


Komora biohemičara Srbije (KBS) je, u  2013. godini, aktivnosti obavlјala u skladu sa usvojenim Planom rada donesenog na V sednici Skupštine KBS, koja je održana 29. 01. 2013. godine. Na osnovu dostavlјenog Izveštaja o aktivnostima i materijalno-finansijskom poslovanju u 2012. godini, dobijena je saglasnost Ministastva zdravlјa RS za iznose materijalnih obaveza koji su objavlјeni u Sl. glasniku. Pošto je zakonska obaveza KBS da svoje Izveštaje o radu dostavlјa Ministarstvu zdravlјa i finansija, oni na dostavlјene Izveštaje nisu imali primedbe. Početkom 2013. godine izvršena je registracija Komore kod Agencije za privredne registre, a krajem godine ispunjen je zahtev KBS za ukidanje fiskalizacije od strane Ministarstva finansija.

Share
Poslednje ažurirano ( sreda, 19 mart 2014 22:14 )
Opširnije...
 
ODLUKA O SPROVOĐENJU IZBORA KBS
Share
Na osnovu člana 19. Zakona o komorama zdravstvenih radnika, a u vezi sa članom 30. Statuta Komore biohemičara Srbije, Skupština Komore biohemičara Srbije na VI sednici održanoj dana 04. 03. 2014. godine donela je


O D L U K U
o
sprovođenju izbora  za Skupštinu Komore biohemičara Srbije


Tačka 1.

Ovom Odlukom o sprovođenja izbora za Skupštinu Komore biohemičara Srbije (u dalјem tekstu: Odluka) utvrđuju se način, postupak, struktura članstva po izbornim jedinicama Komore sastav, izbor i delatnost izbornih komisija i druga pitanja od značaja za sprovođenje izbora.

Izbori iz stava 1. ove tačke raspisuju se u skladu sa važećim propisima  pre isteka roka od 90 dana važećem sazivu Skupštine Komore (18. jun 2014.).

Izbor članova Skupštine Komore po izbornim jedinicama sprovešće se najkasnije do 10. juna  2014. godine.

Share
Poslednje ažurirano ( ponedeljak, 28 april 2014 13:27 )
Opširnije...
 
VI SEDNICA SKUPŠTINE KBS
ShareO B A V E Š T E NJ E

Obaveštavamo članove Skupštine KBS da će se VI sednica Skupštine održati 4. marta 2014. godine sa početkom u 12:00 u Hotelu "M" u Beogradu.

Za sednicu je predložen sledeći
 
Dnevni red

1.   Usvajanje zapisnika sa V sednice Skupštine KBS
2.   Usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora KBS za 2013. godinu,
      sa planom rada za 2014. godinu (izvestilac predsednik Upravnog odbora)
3.   Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora KBS za 2013. godinu,
      sa planom rada za 2014. godinu (izvestilac predsednik Nadzornog odbora)
4.   Usvajanje Izveštaja Etičkog odbora KBS za 2013. godinu,
      sa planom rada za 2014. godinu (izvestilac predsednik Etičkog odbora)
5.   Usvajanje Izveštaj o radu Odbora KBS– Beograd, Vojvodina i Niš,
      za 2013. godinu (izvestioci predsednici Ogranaka)
6.   Usvajanje Izveštaja o radu KBS za 2013. godinu,
      sa planom rada za 2014. godinu (izvestilac direktor Komore)
7.   Donošenje Odluke Skupštine KBS o dobrovoljnim članovima
8.   Usvajanje Izveštaja o materijalno-finansijskom poslovanju KBS za 2013. godinu,
      sa predlogom plana za 2014. godinu (izvestilac direktor Komore)
9.   Određivanje visine materijalnih davanja u KBS za 2014. godinu
10.  Donešenje Odluke o Izmenama i dopunama Statuta KBS
11.  Donošenje Odluke o sprovođenju izbora za Skupštinu KBS
12.  Izbor članova Centralne izborne komisije
13.  Izbor članova Izbornih komisija ogranaka Komore
14.  Razno

Pisani materijal po svakoj tačci Dnevnog reda biće dostavljen na Vašu kućnu adresu.

Preuzmi Obaveštenje (PDF)

Share
Poslednje ažurirano ( utorak, 25 februar 2014 14:46 )
 
Share


Share
Poslednje ažurirano ( petak, 25 oktobar 2013 13:09 )
 
«StartPrethodni1234567SledećiKraj»

Strana 1 od 7